«
»
എസ്.എസ്. എല്‍ .സി എ ലിസ്റ്റില്‍ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തുവാനുള്ള സമയം വീണ്ടും നീട്ടി..കാസറഗോഡ് മുതല്‍ തൃശ്ശൂര്‍ വരെയുള്ള ജില്ലകള്‍ക്ക് 31/01/2015 - 1 മണി വരെയും എര്‍ണ്ണാകുളം മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകള്‍ക്ക് 01/02/2015 - 1 മണി വരെയും സമയം അനുവദിച്ചു.-അറിയിപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍***CWSN - SSLC Examination March 2015 --List Published..See Downloads**Retirement on superannuation of Gazetted Ministerial Staff..see downloads for details**ഈ വര്‍ഷത്തെ SSLC Model പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ആരംഭിച്ച് 16-ന് അവസാനിക്കും..-Time table,circular ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍*

Wednesday, 19 February 2014

ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി : രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അവസാന തീയതി നാളെ(20-02-2014)

ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി വിഹിതം കുറവ് ചെയ്യേണ്ടതിനാല്‍ 2013 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ശേഷം സര്‍വ്വിസില്‍ വന്നതും ഇതുവരെ പ്രാണ്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താത്തതുമായ ജീവനക്കാര്‍ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20 ന്) അതത് ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെത്തി പ്രാണ്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയ്യണം. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആവശ്യത്തിനായി എത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ നിയമന ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ്, എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ബുക്കിന്റെ ഒറിജിനല്‍, 3.5 സെ.മി. X 2.5 സെ.മി. വലിപ്പത്തിലുളള രണ്ട് കളര്‍ ഫോട്ടോകള്‍, ഡി.ഡി.ഒ ഒപ്പിട്ട് നല്‍കുന്ന ഉദ്യോഗവിവരം സംബന്ധിച്ച ഡേറ്റാഷീറ്റ് എന്നിവ കരുതണം. ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണ നടപടികള്‍ പെന്‍ഷന്‍ അടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രാണ്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളബില്ലുകള്‍ മാത്രമേ സ്പാര്‍ക്ക് വഴി ട്രഷറിയില്‍ എത്തുകയുളളൂ എന്ന് ട്രഷറി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment