2016ലെ SAY പരീക്ഷ മേയ് 23 മുതല്‍ 27 വരെയുള്ള തിയതികളില്‍ ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കും.രണ്ട് വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് D+ ഗ്രേഡ് എങ്കിലും ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മാത്രമേ SAY പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു.നോട്ടിഫികേഷന്‍, പരീക്ഷാ തിയതിയും സമയവും ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**2016 മാര്‍ച്ചിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരകടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം,ഫോട്ടോകോപ്പി, സ്‌ക്രൂട്ടിണി എന്നിവയക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ 28/04/2016 മുതല്‍ 03/05/2016 ഉച്ചയ്‌ക്ക് ഒരു മണിവരെപരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുനിനതാണ്.വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്, സര്‍ക്കുലര്‍ ചുവടെ നല്‍കിയിരുക്കുന്നു**
SSLC 2016 - Revaluation,Scrutiny and Photocopy
SSLC RESULT 2016


DOWNLOAD AND INSTALL SHENI SCHOOL BLOG APP FOR ANDROID PHONES

Thursday, 20 February 2014

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടവിച്ചു

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ്/ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടവിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ പി.ആര്‍.ഡി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

No comments:

Post a Comment