«
»
2015- 2016 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാംവര്‍ഷ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ക്ലാസുകള്‍ ജൂലൈ എട്ടിന് ആരംഭിക്കും**പത്താംശമ്പള പരിഷ്‌ക്കരണ കമ്മീഷന്‍ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറായി. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ജൂലൈ പത്താം തീയതിയോടെ സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കും**

DIGITAL COLLABORATIVE TEXT BOOKS(IT@SCHOOL)
Health and Physical Education _ Activity Book

Thursday, 20 February 2014

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടവിച്ചു

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ്/ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടവിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ പി.ആര്‍.ഡി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

No comments:

Post a Comment