ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഒക്‌ടോബര്‍ ആറിന് പൊതുഅവധി..പ്രസ് റിലീസ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍***Higher Secondary Exam 2015- Notification in downloads**
«
»
OBC PREMATRIC SCHOLARSHIP |GUIDELINES| APPLICATION|
HIGHER SECONDARY BY-TRANSFER APPONTMENT ENGLISH|ECONOMICS|COMPUTER| POL.SCIENCE|SOCIOLOGY|CHEMISTRY| PHYSICS |MATHEMATICS| MALAYALAM| OTHERS
2014- PLEDGE TO BE TAKEN BY GOVT.OFFICIALS & STUDENTS ON 06-10-2014..CLICK HERE

**(ICT Infrastucture facilities details must be Submitted by all LP,UP,HS,HSS,VHSS)

Thursday, 20 February 2014

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടവിച്ചു

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ്/ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടവിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ പി.ആര്‍.ഡി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

No comments: