കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 25 May 2015

CBSE-HIGHER SECONDARY RESULTS PUBLISHED

സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 87.56 ശതമാനമാണ് വിജയം.
വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം റീജിയനാണ്. 95.41. ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 77.77 ഉം പെണ്‍കുട്ടികളുടേത് 87.56 ഉം ആണ്. 1,040,368 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

www.results.nic.in
www.cbseresults.nic.in 
www.cbse.nic.in.

No comments: