**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 July 2015

പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലക പ്രവേശനം - റീ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട്

സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പിഴവു മൂലം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നിരസിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും ജൂലൈ മൂന്ന് വരെ ഐ.സി.റ്റി സെല്ലിലേക്ക് അയച്ചുകിട്ടയത് പരിഗണിച്ചുള്ള റീ-അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂലൈ ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. www.hscap.kerala.gov.in - ല്‍ റീ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിങ്കില്‍ റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കാം. റീ-അലോട്ട്‌മെന്റ് നേടിയവര്‍ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രണ്ടുപേജുള്ള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി ജൂലൈ ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതല്‍ ജൂലൈ എട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments: