സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 7 July 2015

അറിയിപ്പുകള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാര്‍/ ഉപജില്ലാവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ പ്രൊമോഷന്‍ ഉത്തരവ്www.education.kerala.gov.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി പൊതുവിദ്യഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. 

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിനായി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റീസ് സി. എന്‍. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് പത്താം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറും. ധനമന്ത്രി കെ.എം. മാണി പങ്കെടുക്കും.

No comments:

Post a Comment