കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 18 October 2015

സമയപരിധി നീട്ടി

2015-16 വര്‍ഷത്തിലെ മെരിറ്റ് -കം-മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി. 2014 -15 വര്‍ഷത്തിലെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നല്‍കി പാസായിട്ടുളളവര്‍ക്കും, എന്നാല്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ തുക ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് അത് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ തുക തടഞ്ഞുവെച്ചവര്‍ക്ക് അത് തിരുത്തി നല്‍കുന്നതിനും ഉളള സമയപരിധിയും നവംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി.

No comments: