പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 18 October 2015

സമയപരിധി നീട്ടി

2015-16 വര്‍ഷത്തിലെ മെരിറ്റ് -കം-മീന്‍സ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി നവംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി. 2014 -15 വര്‍ഷത്തിലെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നല്‍കി പാസായിട്ടുളളവര്‍ക്കും, എന്നാല്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ തുക ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് അത് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ തുക തടഞ്ഞുവെച്ചവര്‍ക്ക് അത് തിരുത്തി നല്‍കുന്നതിനും ഉളള സമയപരിധിയും നവംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി.

No comments: