പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 3 November 2015

ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

2016 മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ നടക്കുന്ന ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി, ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. (ഹിയറിംഗ് ഇംപയേര്‍ഡ്), എസ്.എസ്.എല്‍.സി. (ഹിയറിംഗ് ഇംപയേര്‍ഡ്) എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷകള്‍ 2016 മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാഫീസ് പിഴ കുടാതെ നവംബര്‍ ഒമ്പതു മുതല്‍ 19 വരെയും പിഴയോടുകൂടി നവംബര്‍ 21 മുതല്‍ 26 വരെയും ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫോമിന്റെ മാതൃക, ഫീസ്, ടൈംടേബിള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ www.keralapareekshabhavan.in ല്‍.

No comments: