പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 5 November 2015

രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തക അച്ചടി പൂര്‍ത്തിയായി

ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാം വാള്യത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകം അച്ചടി സമയബന്ധിതമായി കെ.ബി.പി.എസില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഒന്നുമുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലേക്കും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്കുമുള്ള 1.25 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കെ.ബി.പി.എസ്. തന്നെ നേരിട്ട് സ്‌കൂളുകളില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇനിയും പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്താതെയുണ്ടെങ്കില്‍ ആ സ്‌കൂള്‍ സൊസൈറ്റി കെ.ബി.പി.എസ്. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ കെ.ബി.പി.എസിന്റെ എല്ലാ ജില്ലാ ഡിപ്പോകളില്‍ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസറുടെ ഡെലിവറി നോട്ടിനോടൊപ്പം വന്നാല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

No comments: