സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 17 November 2015

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ദുരന്തലഘൂകരണ മത്സരം

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്റ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിതല വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ദുരന്തലഘൂകരണ വിഷയത്തില്‍ പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പോസല്‍ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. താമസസ്ഥലത്തോ, പരിസരത്തോ ഉള്ള പ്രകൃതദത്ത ദുരന്തങ്ങള്‍-വെള്ളപ്പൊക്കം, വരള്‍ച്ച, കടല്‍ക്ഷോഭം, ഇടിമിന്നല്‍, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍, സുനാമി, മനുഷ്യപ്രേരിത ദുരന്തങ്ങള്‍-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം-രാസദുരന്തങ്ങള്‍-ടാങ്കര്‍ ലോറി അപകടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ 2000 വാക്കില്‍ കവിയാതെ ദുരന്തലഘൂകരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി സ്‌കൂള്‍ മേധാവിയുടെ ഒപ്പും സീലും വച്ച് ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്റ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്, പി.റ്റി.പി. നഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം വിലാസത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തവിധം അയക്കണം. ഫോണ്‍: 0471-236997/9846240025, 9847984527, 9447203981, 9567764950

No comments:

Post a Comment