12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 17 November 2015

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ദുരന്തലഘൂകരണ മത്സരം

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്റ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറിതല വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ദുരന്തലഘൂകരണ വിഷയത്തില്‍ പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പോസല്‍ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും. താമസസ്ഥലത്തോ, പരിസരത്തോ ഉള്ള പ്രകൃതദത്ത ദുരന്തങ്ങള്‍-വെള്ളപ്പൊക്കം, വരള്‍ച്ച, കടല്‍ക്ഷോഭം, ഇടിമിന്നല്‍, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍, സുനാമി, മനുഷ്യപ്രേരിത ദുരന്തങ്ങള്‍-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം-രാസദുരന്തങ്ങള്‍-ടാങ്കര്‍ ലോറി അപകടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ 2000 വാക്കില്‍ കവിയാതെ ദുരന്തലഘൂകരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി സ്‌കൂള്‍ മേധാവിയുടെ ഒപ്പും സീലും വച്ച് ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്റ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്, പി.റ്റി.പി. നഗര്‍, തിരുവനന്തപുരം വിലാസത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 10 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തവിധം അയക്കണം. ഫോണ്‍: 0471-236997/9846240025, 9847984527, 9447203981, 9567764950

No comments: