സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 14 July 2016

BIOLOGY NOTES - CLASS 10 - ENGLISH & MAL.MEDIUM

ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ വായനക്കാരുടെ എണ്ണം അനുദിനം തുടുന്നത് ബ്ലോഗ് ടീമിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്. അതോടൊപ്പം മികച്ച ലേഖനങ്ങളും ഉപകാരപ്രദമായ Software കളും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടുകയാണ് . പഠനവിഷയ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇത്തവണ പുതിയൊരു അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി . കൊണ്ടോട്ടി ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപകനായ റഷീദ് ഓടയ്ക്കൽ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ ഇന്നത്തെ അതിഥി . പുതിയ പാഠ  പുസ്തക നിർമ്മാണ സമിതി അംഗമായ അദ്ദേഹം റിസോഴ്സ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സാന്നിധ്യമാണ് . പുതിയ ജീവ ശാസ്ത്രം ഒൻപത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ആദ്യ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളുടെ നോട്സ് ആണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി നമുക്കായി അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് .  ശ്രീ റഷീദ് ഓടയ്ക്കൽ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഷേണി സ്കൂൾ ബ്ലോഗിന് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് . ഈ നോട്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുംബയോളജി അധ്യാപകർക്കും ഒരു പോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് .റഷീദ് സാറിനു ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
10th Biology School Note Unit 1 English Medium
10th Biology School Note Unit 1 Malayalam Medium
10th Biology School Note Unit 2 English Medium
 

10th Biology School Note Unit 2 Malayalam Medium

2 comments:

Pmsaptsvhss Kaikottukadavu said...

Thank u very much sir. Pls continue your endeavour. With thanks

kuttamath said...

wonderful blog and resource materials. thank you all the team