ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 1 August 2016

BIOLOGY STD X CHAPTER 3 QUESTION BANK AND STD IX CHAPTER 3 TEACHING MANUAL

വയനാടിലെ ടീം ബയോളജി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കല്ലൂര്‍ സ്കൂളിലെ ശ്രീ രതീഷ് സാറിന്റെ സാരഥ്യത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഇതാ പത്താം ക്ലാസിന്റെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരവും 9ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെടീച്ചിംഗ് മാന്വലുമാണ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ടീം ബയോളജി വയനാട് നേരത്തെ  8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വലും 10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യശേഖരവും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ.ബയോളജി ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രതീഷ് സാര്‍ തന്നെയാണ്. 9ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ടീമംഗങ്ങളായ SAMJI, DURGA, MANOJ എന്നിവരാണ്. ഏല്ലാവര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.ബയോളജി ടീമില്‍ന്നിന്ന് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
1. 10 ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
2. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Related posts
10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം
9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 

1 comment:

Pmsaptsvhss Kaikottukadavu said...

please publish its English version also. Thank u so much sir