പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW

ഓണം പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇതാ വീണ്ടും ചില ചോദ്യപേപ്പരുകള്‍ അയച്ചു തന്നിരുിക്കുന്നു Science Institute Vengaraയിലെ ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇതു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.  ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 10 - HINDI
STANDARD 10 - PHYSICS
STANDARD 10 - CHEMISTRY
STANDARD IX - PHYSICS

No comments: