**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 3 August 2016

UNIT TEST QUESTION PAPERS - 2 SETS EACH BY JINI ANTONY

ഈ വർഷത്തെ പാദ വാർഷിക പരീക്ഷ പടിവാതിലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കമല്ലോ? പുതിയ പുസ്തകമായതിനാൽ മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറുകളെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുക പ്രായോഗികവുമല്ല .ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ, കണ്ട് പത്താം ക്ലാസിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും Sample Question  Papers  നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്  തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍നിന്നുള്ള  ശ്രീ  ജിനി ആന്റണി സർ .കുന്നത്തങ്ങാടി Laayi Tuition centre ലെ അധ്യാപകനാണ് ജിനി ആന്റണി.ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും 2 Set ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് .ഇനിയും ഒരു സെറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ അയച്ചുു തരാം എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.ചോദ്യപേപ്പർ സംഘടിപ്പിക്കുക, Scan ചെയ്യുക , തുടർന്ന് upload ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഏറെ സമയം വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ? ഇതിനായി തന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തിയ ജിനി ആന്റണി സാറിന്  ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു .അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിന് എല്ലാ വിധ നന്മകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
1. MALAYALAM I
2. MALAYALAM II
3. ENGLISH
4. HINDI
5. SOCIAL
6. PHYSICS
7. CHEMISTRY
8. BIOLOGY
9. MATHEMATICS

II.  SSLC - MONTHLY UNIT TEST PAPERS -ENGLISH MEDIUM WITH KEY  

No comments: