കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 August 2016

STD X - BIOLOGY FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER SET 3 BY RATHEESH KALLOOR

  കുട്ടികള്‍ക്കും ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്കും ഏറെ സംഭാവനകള്‍ നല്കിയ വയനാട് ജില്ലയിലെ  ടീം ബയോളജി  ടീമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ.. ടീം ബയോളജിയുടെ സാരഥി ശ്രീ രതീഷ് സര്‍ പുതിയ ഒരു വിഭവവുമായി  വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്. ഇത്തവണ First Term Exam Sample Question Papers Set  3 ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും സെറ്റുകള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാണുമെന്ന് കരുതുന്ന.ശ്രീ രതീഷ സാറിനും ടീം ബയോളജിക്കും ‍ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
First Term Exam Sample Question Papers Set  3 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

RELATED POSTS
1.10ാം ക്ലാസിലെ ചോദ്യ പേപ്പര്‍  Set 2+ ഉത്തര സൂചിക
2.8ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 3ാം അധ്യായം

3.. A+ ORIENTED First Term sample Question Paper Set 1 and Answer Key

4.10 ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം 
5.9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  

6.10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം
7.9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
8.10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
8.8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍

3 comments:

MINHAD.M Muhiyudheen said...

Very good QP,sir. Hat's off for your hard work in making Question paper touching all portion as well as questions that are exactly according to the latest pattern & difficulty level

MINHAD.M Muhiyudheen said...

Very good QP,sir. Hat's off for your hard work in making Question paper touching all portion as well as questions that are exactly according to the latest pattern & difficulty level

Ghskalloor Noolpuzha said...

THANK YOU SIR