2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 6 October 2016

ക്ലാസ് 8 -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അധ്യായം -6 ഭൂപടങ്ങള്‍ വായിക്കാം - പ്രസെന്റെഷന്‍

8ാം ക്ലാസിലെ ആറാം അദ്യായമായ ഭൂപടങ്ങള്‍ വായിക്കാം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി വീണ്ടുംം ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാരുടെ മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എസ് .ഐ .എച്ച് .എസ്  ഉമ്മത്തൂര്‍ സ്കൂളിലെ  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ ശ്രീ അബ്ദുല്‍ വാഹിദ്  സര്‍.43 സ്ലൈഡുകളിലൂടെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവന്‍  ആശയങ്ങളും കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന്‍ ഈ പ്രസെന്റേഷന്‍ ഉപകരിക്കും എന്നു കരുതുന്നു.ശ്രീ യു സി അബ്ദുള്‍ വാഹിദ്  സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോേഗ് ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
പ്രസെന്റെഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: