2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 November 2016

STANDARD 10 - SECOND TERM - UNIT TEST PAPERS - ALL SUBJECTS BY JINI ANTONY V

രണ്ടാം  പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ..ഇനി പരീക്ഷയ്ക്  തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ നാളുകള്‍.ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി  പത്താം ക്ലാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ 2 സെറ്റുകൾ സമാഹരിച്ചു അയച്ചിരിക്കുന്ന് ത്രിശൂർ കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍.വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവ ശേഖരിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഷേണി ബ്ലോഗുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. ENGLISH SET B  ||| 2.MALAYALAM II SET A ||| MALAYALAM II SET B |||
3.HINDI SET A ||| HINDI SET B |||PHYSICS SET A ||| PHYSICS SET B |||
4.SANSKRIT SET A ||| SANSKRIT SET B ||| SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B|||
5.CHEMISTRY SET A ||| CHEMISTRY SET B ||| 6.BIOLOGY SET A|||
||| BIOLOGY SET B ||| 7. SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B |||

7.MATHEMATICS SET A ||| MATHEMATICS SET B |||

No comments: