2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 November 2016

STANDARD 10 - SECOND TERM - UNIT TEST PAPERS - ALL SUBJECTS BY JINI ANTONY V

രണ്ടാം  പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ..ഇനി പരീക്ഷയ്ക്  തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ നാളുകള്‍.ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി  പത്താം ക്ലാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ 2 സെറ്റുകൾ സമാഹരിച്ചു അയച്ചിരിക്കുന്ന് ത്രിശൂർ കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍.വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവ ശേഖരിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഷേണി ബ്ലോഗുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. ENGLISH SET B  ||| 2.MALAYALAM II SET A ||| MALAYALAM II SET B |||
3.HINDI SET A ||| HINDI SET B |||PHYSICS SET A ||| PHYSICS SET B |||
4.SANSKRIT SET A ||| SANSKRIT SET B ||| SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B|||
5.CHEMISTRY SET A ||| CHEMISTRY SET B ||| 6.BIOLOGY SET A|||
||| BIOLOGY SET B ||| 7. SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B |||

7.MATHEMATICS SET A ||| MATHEMATICS SET B |||

No comments: