**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 20 February 2017

SSLC MODEL EXAM 2017 -ANSWER KEYS- UPDATED ON 23-02-2017 WITH PHYSICS ANSWER KEY

പത്താം ക്ലാസ് മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികകളാണ് ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.കൂടുതല്‍ ഉത്തരസൂചികകള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
ഉത്തരസൂചികകള്‍ shreeshaedneer@gmail.com ലേയ്ക്ക് അയച്ചു തറുവാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
 SSLC MODEL EXAM 2017 ANSWER KEY 
 

PHYSICS
1.PHYSICS ANSWER KEY :BY STALIN V. A  HSA PHY.SCI .GGHSS CHERTHALA  
 SOCIAL SCIENCE
1.SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY MAL. MED :BY BIJU M ,GHSS PARAPA AND COLIN JOSE E; AMMRHSS Kattela, TVM
2. SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY  BY: K.S DEEPU HSS&VHSS BRAHMAMANGALAM ; AND P.R BINDUMOL ,GOVT. GHSS VAIKOM
CHEMISTRY
1.CHEMISTRY : ANSWER KEY :BY RAVI P, NISHA AND DEEPA C HS PERINGODE, PALAKKAD
2.CHEMISTRY: ANSWER KEY:MALAYALAM MED.:,BY UNMESH B, GVHSS KALLARA , THIRUVANANTHAPURAM
3. CHEMISTRY:ANSWER KEY:ENGLISH MED.:BY UNMESH B ,GVHSS KALLARA , THIRUVANANTHAPURAM
MATHEMATICS 
1. MATHEMATICS  QUESTION PAPER + ANSWER KEY BY BABURAJ  P , HSA MATHS , PHSS PANDALLUR, MALAPPURAM

2.MATHEMATICS ANSWER KEY BY  MURALEEDHARAN CHALISSERY, HSA MATHS, GHSS CHALISERY ,PALAKKAD
1. BIOLOGY ANSWER KEY :BY KRISHNAN A.M GHSS KOTTODI ,KASARAGOD
2.BIOLOGY - REVISED  ANSWER KEY :BY MALA A.D ; GOVT.GIRLS HSS CHERTHALA
HINDI 
1. HINDI ANSWER KEY (Revised) :BY ASOK KUMAR N A ; GHSS Perumpalam Alappuzha (dt)
ENGLISH

 1.ENGLISH  ANSWER KEY :BY MUHAMMED JAVAD K.T  , HSA ENGLISH MARKAZ HSS KARANTHUR
2.ENGLISH BY ANIL  KUMAR  P ; HSA  ENGLISH,  A.V.H.S.S, PONNANI
3.ENGLISH BY S. ABDULLA  , HSA ENGLISH , GVHSS MANANTHAVADY
4.ENGLISH BY JISHA K; GHSS KATTILANGADI, TANUR MALAPPURAM

QUESTION PAPERS - MODEL EXAM FEBRUARY 2017 

4 comments:

Krishnaprasad said...

Please post maths answerkey

RATHEESH GHSS KALLOOR,WAYANAD said...

ജീവശാസ്ത്രം ഉത്തരസൂചിക ചോദ്യം 9 - ഗോപുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം
ചോദ്യം 12 - അലീലുകൾ
ചോദ്യം 15 തലാമസിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
15 ന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആക്കുക .

Firos Babu said...

Plz upload SS answer key

Firos Babu said...

Plz upload SS answer key