സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 February 2017

SSLC PHYSICS - VIDEO LESSONS (ALL CHAPTERS)BY FASALUDEEN PERINGOLAM

 പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാം അധ്യായങ്ങളിലെയും നോട്ട് വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയക്കുകയാണ്  കോഴികോടില്‍നിന്നുള്ള  ശ്രീ ഫസലുദ്ദീൻ സര്‍. ഏറെ സമയവും അധ്വാനവും ചെലവഴിച്ച് ഒരുക്കിയ ഈ വീഡിയോകള്‍   SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക്  കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേതുമില്ല . ശ്രീ ഫസലുദീൻ പെറിങ്ങോളത്തിന് ഷേണി സ്ക്കൂൾ ബ്ലോഗിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.SSLC Physics Notes (Video Files) Chapter 01:
2. Chapter 02
3.Chapter 03:
4.Chapter 04:
5.Chapter 05:
6.Chapter 06
7.Chapter 07:
8.Chapter 08:
OTHER WORKS BY FASLUDEEN CLICK HERE

No comments: