എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 29 May 2017

STANDARD IX AND X - TEACHING MANUALS - BY ASOK KUMAR N A(UPDATED ON 30-05-2017 WITH DIGITAL PRESENTATIONS

പത്തിലേയും ഒന്‍പതിലേയും രണ്ടു കവിതകളുടെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
बच्चे काम पर जा रहे हैं - सूक्ष्म स्तरीय  योजना -STD X
छिप छिप अश्रु बहानेवालो -STD IX TEACHING MANUAL
छिप छिप अश्रु बहानेवालो എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റല്‍ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളും പഠനവിഭവങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് പോസ്റ്റ് വിപുലപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.പഠനവിഭവങ്ങളെ  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് കൂടുതല്‍ ആസ്വാദ്യകരയമാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുമല്ലോ..
1.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 1
2.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 2
3.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 3
4.छिप छिप अश्रु बहानेवालो   - DIGITAL TEACHING MANUAL & RESOURCES 4 

1 comment:

rekha said...

अशोक कुमारजी, बहुत बहुत धन्यवाद