കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 July 2017

PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - CHEMISTRY - STANDARD 10 BY RAVI P

10ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.ഈ പ്രസെന്റേഷനില്‍ രണ്ട് വീഡിയോകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മോള്‍ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗ്രാം അറ്റോമിക്ക് മാസ്സിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പാഠഭാഗത്ത്നിന്ന് സ്ഥമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.കടുപ്പമേറിയ ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  ഉപകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - STANDARD 10 - CHEMISTRY
OTHER WORKS BY SRI RAVI P CLICK HERE

No comments: