സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 22 July 2017

SSLC FIRST MID TERM EXAM 2017 - QUESTION PAPERS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ  3സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പരുകള്‍ ശേഖരിച്ച്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ലായി ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഡ്രൈവില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്ന ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവ ചേര്‍ത്ത് പോസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2017  SET 1
1.Malayalam I |||2. Malayalam II|| 3.Sanskrit |||
4.Physics (Eng.Med)||| 5.Chemistry (Eng.Med) |||6. Biology (Eng.Med) |||
7.Mathematics (Eng.Med) ||| 8.Mathematics (Mal.Med) |||
9.Social Science (Eng.Med) 10.English ||| 11. Hindi  |||
FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2017  SET 2 A AND B
1.Malayalam I ||| 2. Malayalam II ||| 3. English |||
4. Hindi ||| 5. Social Science (Eng.Med.)||| 6.Physics (Eng.Med.)|||
7. Chemistry (Eng.Med.)||| 8. Biology (Eng.Med.) ||| 9.Mathematics (Eng.Med.)|||
  RELATED POSTS

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS 2016 - CLICK HERE

No comments: