സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 August 2017

FIRST TERM EXAM 2016 _QUESTION PAPERS_STD 9 AND 10 - ANSWER KEYS

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ ചെയ്ത 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ (2016)മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരസൂചികകളും ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒറ്റ ഫയലാക്കി വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
1.TO DOWNLOAD STD 10- FIRST TERM EXAM 2016 MAL.MED.QUESTION PAPERS -CLICK HERE
2.TO DOWNLOAD STD 10- FIRST TERM EXAM 2016 ENG.MED.QUESTION PAPERS -CLICK HERE
3.TO DOWNLOAD STD 9- FIRST TERM EXAM 2016 MAL.MED.QUESTION PAPERS -CLICK HERE
4.TO DOWNLOAD STD 9- FIRST TERM EXAM 2016 ENG.MED.QUESTION PAPERS - CLICK HERE

ANSWER KEYS 
STD 10
PHYSICS
1.KEY 1 BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod 
2.KEY 2 (updated on 12-09-2016)BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM 
3.KEY 3 BY STALIN V A GGHSS CHERTHALA ALAPPUZHA
SOCIAL
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD
2.KEY 2 BY VINODKRISHNAN. T.V PCNGHSS Mookkuthala Malappuram Dist 
CHEMISTRY
 1.Key 1 By Revi P Nisha K.K and and Deepa C ;HS Peringode, Palakkad
KEY 2 (Mal.Medium) BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM
KEY 1 (Eng Medium)BY UNMESH B GVHSS KALLARA 
KEY 2  - (Eng Medium) BY NOUSHAD T.K GHSS MANGALPADY, KASARAGOD
KEY 3 - BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
English
1.KEY 1 BY Nidhiesh Sebastian  St Joseph's HSS TVPM
2.KEY 2 BY MUHAMMED JAVAD K.T MARKAZ HSS KARANTHUR
3.KEY 3 BY TRIZ INSTITUTE THAMARASSERY KOZHIKODE
4.KEY 4 BY PRASHANTH P G GHSS KOTTODI, KASARAGOD
5.KEY 5 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM 
6.KEY 6  BY SAMEER. CP & JAMSHEER. AK, H.S.A. English, Crescent higher
Secondary School,Adakkakundu.

Hindi
1.KEY 1 BY MADHUSOODANAN PILLAI K G GHSS BUDHANOOR ALAPPUZHA
2.KEY 2 BY ASOK KUMAR NA HSA, GHSS PERUMPALAM ALAPPUZHA
3.KEY 3 BY SADASIVAN K.P GHSS KARIMBA PALAKKAD
Maths
1.KEY 1 BY BABURAJ P H.S.A ( MATHS ) PHSS PANDALLUR MALAPPURAM
2.KEY 2 BY MURALEEDHARAN C.R GHSS CHALISSERY, PALAKKAD
3.KEY 3 BY BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD
STD 9
PHYSICS
1.KEY 1 (English Medium) BY  Noushad T.K GHSS Mangalpady, Kasaragod
2.KEY 2(Mal.Medium) BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM(updated)
3.KEY 3 (ENG. MED) ANEES PALLISSERY ,AL FURQAN PUBLIC SCHOOL WANDOOR
4.KEY 4 BY SHAJI A  Govt. HSS Pallickal
SOCIAL 
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
CHEMISTRY
1.
Key 1 By Revi P ,Nisha K.K and and Deepa C ;HS Peringode, Palakkad
English
1.KEY 1 By Nidhiesh Sebastian St Joseph's HSS TVPM

2.KEY 2 BY PRASHANTH P G HSA GHSS KOTTODI, KASARAGOD
3.KEY 3 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM

BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD AND JEEJA C
2.KEY 2 BY A.M KRISHNAN GHSS KOTTODI, KASARAGOD

3.KEY 3 (Eng.Med)BY VINODKRISHNAN. T.V PCNGHSS Mookkuthala Malappuram Dist
Hindi
1.KEY 1 BY SADASIVAN K.P GHSS KARIMBA, PALAKKAD

2.KEY 2 BY BY ASHOK KUMAR NA HSA, GHSS PERUMPALAM ALAPPUZHA AND VALUE POINTS
Maths
1.KEY 1 BY MURALEEDHARAN CR GHSS CHALISSERY PALAKKAD
2.KEY 2 BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD

FIRST TERM EXAM 2016 - STD 8 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS - CLICK HERE 
FIRST TERM EXAM 2015 - STD QUESTION PAPER AND ANSWERS - CLICK HERE
MORE QUESTION PAPERS  - CLICK HERE 

No comments: