കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 September 2017

SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPERS (MALAYALAM AND KANNADA MEDIUM)

ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ തല ഗണിത ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ (2017)മലയാളം ,കന്നഡ മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് . ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER LP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER UP
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER HS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - QUESTION PAPER  HSS
SCHOOL LEVEL MATHS QUIZ 2017 - (KAN.MEDIUM)- LP_UP_HS_HSS
FOR PREVIOUS YEAR SCHOOL LEVEL AND SUB DIST LEVEL QUESTIONS CLICK HERE

No comments: