2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 9 October 2017

ERNAKULAM SUB DIST MATHS QUIZ 2017 - LP, UP, HS, HSS QUESTION PAPERS

എറണാകുളം ഉപജില്ലാ ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ..
SUB DIST MATHS QUIZ L P
SUB DIST MATHS QUIZ U P
SUB DIST MATHS QUIZ H S
SUB DIST MATHS QUIZ H S S

No comments: