ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 9 October 2017

PALAKKAD DISTRICT - SUB DIST LEVEL MATHS QUIZ QUESTION PAPERS 2017

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ  ഭാഗമായി നടന്ന ഉപജില്ലാ ഗണിത ക്വിസിന്റെ LP/UP /HS/HSS വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങള്‍  പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ചോദ്യങ്ങള്‍ അയച്ചു തന്ന SVHS Eruthenpathyയിലെ അധ്യാപകനും ചേര്‍പ്പുളശേരി ഉപജില്ലാ മാത്സ് അസോസിയേഷന്‍  സെക്രട്ടറിയും ആയ ശ്രീ നന്ദകുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SUB DISTRICT MATHS QUIZ QUESTIONS
1. HSS SECTION
2.HS SECTION
3. UP SECTION
4. LP SECTION

1 comment:

hamna mt said...

You are doing a very good job sir.THANK YOU . This blog is really helpful.