ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 1 October 2017

SCHOOL SASTHROLSAVAM - REVENUE DIST LEVEL SOCIAL SCIENCE QUIZ - QUESTION PAPERS 2015,2016

സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം  പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കെ , സാമൂഹ്യ ശാസത്ര പ്രശ്നോത്തരിയുടെ ജില്ലാതലത്തിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ചെറുവത്തൂര്‍ ഗവഃ ഫിഷറീസ് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും ആയ ശ്രീ അബ്ദുൾ ബഷീർ സാര്‍. ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ..?   ശ്രീ ബഷീര്‍ സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  LP
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  UP
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ - HS
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  HSS
2016-2017
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  LP
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  UP
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ - HS
REVENUE DIST LEVEL SOCIAL QUIZ -  HSS
FOR SOCIAL SCIENCE QUIZ - REVENUE DISTRICT LEVEL QUESTION PAPER 2012-2013 CLICK HERE

2 comments:

anu said...

sir sub district level questions please

anu said...

sir sub district level questions please