സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 21 November 2017

IT SECOND TERM EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS STD 10 AND THEORY QUESTIONS STD 9, 10

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ TSNMHS കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ IT Practical exam ന്റെ ചോദ്യജാലകങ്ങളുടെ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകളില്‍ നിന്ന്  ചോദ്യശേഖരം Single Click ല്‍ തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവല്ലോ..ആ സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യശേഖരങ്ങളില്‍ 10ാം ക്ലാസിന്റെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്ന‍ട, തമിഴ് ഭാഷകളിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളും , 9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഐ.ടി തിയറി ചോദ്യങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS - MAL. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS -ENG. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS - KAN. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS - TAMIL. MEDIUM
THEORY QUESTIONS STD X
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- MAL. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS -SHORT ANSWER TYPE - MAL. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS - MULTIPLE CHOICE- ENG. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS  -SHORT ANSWER TYPE- ENG. MEDIUM
THEORY QUESTIONS STD IX
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS MULTIPLE CHOICE- MAL. MEDIUM
CLICK HERE DOWNLOAD THEORY QUESTIONS -SHORT ANSWER TYPE - MAL. MEDIUM

No comments: