2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 26 February 2019

MATHRUBHUMI VIDYA SSLC BIOLOGY MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  ജി.വി.എ​ച്ച്.എസ്.എസ്  കൊണ്ടോട്ടിയിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കൽ  സാര്‍ തയ്യാറാക്കി മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലെ  മാതൃഭൂമിവിദ്യ എസ്.എസ്.എല്‍ സി  പരീക്ഷാ പരിശീലനം പങ്ക്തിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവശാസ്ത്രം  മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തര സൂചികങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിനും , ശ്രീ റഷീദ് സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE DOWNLOAD MATHRUBHUMI VIDYA BIOLOGY MODEL QUESTION PAPER & ANSWER KEY 2019
MORE RESOURCES BY RASHEED ODAKKAL 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC IT SIMPLIFIED NOTES BY RASHEED ODAKKAL    CLICK HERE TO DOWNLOAD WORSHEETS(ENGLISH MEDIUM) STD 9 FOR ALL CHAPTERS
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT ENGLISH MEDIUM WORKSHEETS  STD 10  ALL CHAPTERS
 
ORBIT SSLC EASY NOTES - ALL SUBJECTS VOL 1,2 AND 3 MAL MEDIUM 
ORBIT SSLC EASY NOTES - ALL SUBJECTS VOL 1,2 AND 3 ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 8 - SIMPLIFIED NOTES BY RASHEED ODAKKAL (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 8 - SIMPLIFIED NOTES BY RASHEED ODAKKAL (ENG MEDIUM) 
BIOLOGY - STANDARD 9 
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY STD 9 SIMPLIFIED NOTES MAL. MEDIUM(ALL UNITS)
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY STD 9 SIMPLIFIED NOTES ENG. MEDIUM(ALL UNITS) 

BIOLOGY STD 10 
BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES ALL CHAPTERS MAL MED BY RASHEED ODAKKAL
BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES  ALL CHAPTERS ENG MED BY RASHEED ODAKKAL

No comments: