Sunday, 24 March 2019

SSLC BIOLOGY UNIT 6 - GENETICS - VIDEO LESSON

SSLC ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിത്തോന്നുന്ന ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ആറാം പാഠത്തിന്റെ അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel..
School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു

CLICK HERE TO DOWNLOAD VIDEO ON GENETICS
MORE BIOLOGY VIDEOS
HOW TO DRAW EAR EASILY
SOCIAL VIDEOS
MATHS VIDEOS
SSLC MATHS CLASS Topic : Arithmetic sequence (സമാന്തര ശ്രേണി)
SSLC MATHS CLASS CHAPTER : SOLIDS (ഘന രൂപങ്ങൾ ) Topic : CONE (വൃത്ത സ്തൂപിക)
SSLC MATHS CLASS Topic : Polynomial
TRIGNOMETRY PART 1
SSLC MATHS CLASS TOPIC: TRIGNOMETRY Part: 2
SSLC CHEMISTRY CLASS : ADDITION REACTIONS

No comments: