2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 January 2020

SSLC PHYSICS - UNIT 6 - MODULE 6

പത്താം ക്‌ളാസ് ഊർജ്ജതന്ത്രം ആറാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ രവി പി സാര്‍ പെരിങ്ങോട് എച്ച്. എസ് പാലക്കാട് .
ശ്രീ രവി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC PHYSICS MODULE -PART6
RELATED POSTS 

SSLC PHYSICS MODULE PART 5
SSLC PHYSICS MODULE - PART 4 
SSLC PHYSICS MODULE - PART 3
SSLC PHYSICS MODULE - PART 2
SSLC PHYSICS- MODULE - PART 1
FOR MORE RESOURCES BY RAVI SIR - CLICK HERE
FOR MORE PHYSICS RESOURCES - CLICK HERE 
**TO JOIN OUR WHATSAPP GROUP - CLICK HERE  

No comments: