സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 21 July 2018

SSLC HINDI - UNIT 1 - CHAPTER 2 AND 3 - PRESENTATION FILES BASED ON THE TEACHING MANUALS OF SAMAGRA

പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി ഒന്നാം യൂനിറ്റിലെ  രണ്ട്, മൂന്ന്  പാഠങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി , സമഗ്രയിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ കയ്യൂര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകള്‍  തയ്യാറാക്കി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON CHAPTER 2 - STD 10 - हताशा से एक व्यक्ति बैठा था odp format  || pdf format  ||
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON CHAPTER 3 - टूटा पहिया  - odp format || pdf format||
 MORE RESOURCES BY VENUGOPALAN SIR
പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി ഒന്നാം പാഠം - बीर बहूटी  -  പ്രസന്റേഷന്‍  (odp format)
പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി ഒന്നാം പാഠം - बीर बहूटी  -  പ്രസന്റേഷന്‍  (pdf format)
ഒന്പതാം ക്ലാസ്  ഒന്നാം പാഠം - पुल बनी थी` मां - പ്രസന്റേഷന്‍(odp format)

ഒന്പതാം ക്ലാസ്  ഒന്നാം പാഠം - पुल बनी थी` मां - പ്രസന്റേഷന്‍(pdf format)

SSLC English - Discourses on 'Project Tiger' and My 'Sister's Shoes

Sri Mahmud K , Al Falah English School , Peringadi Mahe is sharing with us a few discourses in connection with the lessons 'Project Tiger' and My 'Sister's Shoe for SSLC students, based on Questions from Samagra Portal
It is expected that the teachers and the students will equally benefit from these materials.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahmud sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES ON PROJECT TIGER AND MY SISTER'S SHOES BASED ON THE QUESTIONS FROM SAMAGRA PORTAL

RELATED POSTS 
SSLC English 2018-19 Unit 2 The Frames -Self Study Module by Mahmud K

Friday, 20 July 2018

SSLC ENGLISH - UNIT 2 - PRESENTATION ON MAJID MAJIDI

Smt.Jisha K HSA, English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a presentation on MAJID MAJIDI (Unit 2 ,English,Std 10).  Sheni blog Team extend our sincere gratitude to Smt.Jisha for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION  ON MAJID MAJIDI - UNIT 2
MORE RESOURCES  BY JISHA K
CLICK HERE TO DOWNLOAD - PRESENTATION ON SATYAJIT RAY

SSLC PHYSICS - CHAPTER 2 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT - PRESENTATION(ENGLISH MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസെന്റെഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര PPTMYHSS CHERURലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഹാറിസ് ടി സാര്‍. ശ്രീ ഹാറിസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION ON EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT  - CHAPTER 2 - PHYSICS- STANDARD 10

Thursday, 19 July 2018

STANDARD 10 - CHEMISTRY - UNIT 2 - EVALUATION TOOLS BASED ON MOLARITY, DIFFERENT TYPES OF UNITS

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരവും കൂടാതെ മോളാരിറ്റി ,വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION - CHEMISTRY  CHAPTER 2 - MOLARITY, TYPES OF UNITS
MORE RESOURCES BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON CHAPTER 2  - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS

BIOLOGY - STANDARD 9, 10 UNIT 2 - PRESENTATION BY JERIN VARGHESE

9ാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ  സ്വാദറിയുന്നതിനപ്പുരം എന്ന പാഠത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങള്‍ അവ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍  പത്താ ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങള്‍ എന്ന പാഠത്തിലെ നോത്ര വൈകല്യങ്ങള്‍ - രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  അതിരമ്പുഴ സെന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജെറിന്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് സാര്‍. ശ്രീ ജെറിന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON NUTRIENTS AND THEIR FUNCTION STD 9 - BIOLOGY - UNIT 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON EYE DISORDERS - BIOLOGY - STD 10 - UNIT 2

SSLC ENGLISH - UNIT 2 - THE FRAMES - PRESENTATION ON SATYAJITH RAY

SSLC HINDI UNIT 3 - टूटा पहिया - टिप्पणी

പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ टूटा पहिया എന്ന കവിതയെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പ്      ( टिप्पणी) ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  MES HSS IRIMBILIYAM ലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി സാര്‍ .ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD टूटा पहिया -  टिप्पणी
MORE RESOURCES BY SRI MOHAMMED ALI SIR
बीर बहूटी पटकथा ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CLICK HERE TO DOWNLOAD HINDI WORKSHEET -   SAMBANDH JODEM 

SSLC PHYSICS UNIT 2 AND 3 - VIDEO LESSONS BY MUHAMMED JAMAL

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  രണ്ട്, മൂന്ന്  അധ്യായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  PKMMHS EDARIKODE ലെ പ്ലസ് വന്‍ വിദ്യാര്ഥി മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ പി. മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ലിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ലിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

 

 MORE RESOURCES BY MUHAMMED JAMAL - CLICK HERE

Wednesday, 18 July 2018

ചന്ദ്രനെ അറിയാൻ - ഓഡിയോ ഫയല്‍ - തയ്യാറാക്കിയത് - ടീം എം.ഐ.എല്‍.പി

കക്കോടി MILP സ്‌കൂളിലെ FLIP CLASSROOM നു വേണ്ടി Team MILP തയ്യാറാക്കിയ ഓഡിയോ ... ചന്ദ്രനെ അറിയാൻ. 
ഈ ഓഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ ഷാജല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD AUDIO

PRESENTATION ON APOLLO MISSIONS BY THOMAS M F

അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് അതിരമ്പുഴ സെന്റ് അലോഷ്യസ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ തോമസ് എം.എഫ് സാര്‍. തോമസ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON APOLLO MISSIONS
MORE RESOURCES BY THOMAS SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD - PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER - PUBLIC ADMINISTRATION - STD 10 -SOCIAL SCIENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE SIGNATURE OF TIME " GEOGRAPHY CHAPTER 2 -STD 9 (ENG MEDIUM) 

Tuesday, 17 July 2018

SSLC SOCIAL SCIENCE II - UNIT 2 - IN SEARCH OF WIND - STDY MATERIALS BY SRI MAHABOOB M

Sri Mahaboob M; HSA (S.S)CHMHSS Pookolathur,  Manjeri, Malappuram(District Resource Person) is sharing with us a Study material for Standard X ,Social Science II, Unit 2: In Search of the Wind. 
Hope this will be useful to Students and Teachers.
Sheni  blog Team extend our heartfelt  gratitude to Sri Mahaboob sir for his sincere effort.
Click here to download Study Material based on the chapter : In search of wind
MORE RESOURCES BY MAHABOOB SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES  - SEASONS AND TIME

STANDARD 10 - ENGLISH - DISCOURSES BASED ON UNIT 2 - CHAPTERS 1, 2 AND 3

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few discourses based on the  chapters 1, 2 and 3 of English Text book for Std 10 , Unit 2 . Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her sincere effort.
Click here to download  possible discourses based on the lesson "Project Tiger"
Click here to download Appreciation of the  Poem " Girl's Garden
Click Here to download Notes based on the lesson "Blowin' in the wind "
MORE RESOURCES BY JISHA K

CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE BOY WHO DREW CATS" 
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM TAJMAHAL

Monday, 16 July 2018

HINDI UNIT TEST PAPERS STD 8 AND 10 BY ARUNDAS S R

8,10 ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി യൂനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പട്ടാഞ്ചേരി ഗവ: ഹൈസ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അരുണ്‍ദാസ് സര്‍.ശ്രീ അരുണ്‍ ദാസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
HINDI UNIT TEST PAPER STD 10 SET A
HINDI UNIT TEST PAPER STD 10 SET B
HINDI UNIT TEST PAPER STD 8  SET A AND B  

MORE RESOURCES BY ARUNDAS SIR - CLICK HERE

SSLC SOCIAL SCIENCE 1 -CHAPTER 3 - PUBLIC ADMINISTRATION - PRESENTATION SLIDES

Sri Thomas M F , HSA Social Science, St. Aloysius HSS Athirampuzha is sharing with us a presentation file based on the lesson "Public Administration"" in the third chapter of Social Science Text Book Std 10 .Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Thomas Sir for his sincere effort
CLICK HERE TO DOWNLOAD - PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER - PUBLIC ADMINISTRATION - STD 10 -SOCIAL SCIENCE
MORE RESOURCES BY THOMAS SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE SIGNATURE OF TIME " GEOGRAPHY CHAPTER 2 -STD 9 (ENG MEDIUM)

STANDARD 8 - UNIT 1 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON THE BOY WHO DREW CATS

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few discourses based on the lesson "The Boy who drew cats" in the text book of English, Unit 1,Std 8 . Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE BOY WHO DREW CATS"
MORE RESOURCES BY JISHA K
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM TAJMAHAL
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM - WE ARE THE WORLD 
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON "
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8

Sunday, 15 July 2018

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 1 - APPRECIATION OF THE POEM TAJMAHAL

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us an appreciation of the poem "Tajmahal"  in the text book of English, Unit 1,Std 8 . Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM TAJMAHAL
Related post
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM - WE ARE THE WORLD 
MORE RESOURCES BY JISHA K
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON "
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8

HINDI UNIT TEST QUESTION PAPERS 2018 - STD 8, 9 AND 10 BY ASOK KUMAR N,A

8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി യൂനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച.എച്ച.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശേക് കുമാര്‍ സാര്‍. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 8
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 9
CLICK HERE  TO DOWNLOAD UNIT TEST QUESTION PAPER HINDI STD 10 
MORE RESOURCES BY ASOK SIR - CLICK HERE  

SSLC CHEMISTRY - CHAPTER 2 - MOLE CONCEPT - EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS

പത്താം ക്ലാസിലെ രസതന്ത്രം രണ്ടാം അധ്യായമായ മോള്‍ സങ്കല്‍പ്പനത്തിലെ  ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരസൂചികയും (EM&MM) ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ   നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു .
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS AND ANSWERS BASES ON THE LESSON MOLE CONCEPT CHAPTER 2 CHEMISTRY (MAL.MEDIUM)
 CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS AND ANSWERS BASES ON THE LESSON MOLE CONCEPT CHAPTER 2 CHEMISTRY (ENG.MEDIUM)
MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS - MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS -ENG MEDIUM
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers - Eng.Medium
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers -Mal.Medium


STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 1- APPRECIATION OF THE POEM " WE ARE THE WORLD"

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us an appreciation of the poem "We are the the world"  unit 1,  English,  Std 8 . Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM - WE ARE THE WORLD 
MORE RESOURCES BY JISHA TEACHER
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON "
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8

പത്താം ക്ലാസ് - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 2 - അധ്യായം 3 - മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയില്‍ - പ്രസന്റേഷന്‍

പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ മൂന്നാം  അധ്യായമായ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയില്‍ എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  ചെരുപുഷ്പം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വടക്കന്‍ചേരിയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജിന്‍സി ടീച്ചര്‍. ജിന്‍സി  ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം - ജ്യോഗ്രഫി 3ാം അധ്യായം - പത്താം ക്ലാസ്  - odp file

മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം - ജ്യോഗ്രഫി 3ാം അധ്യായം - പത്താം ക്ലാസ്  - pdf file
MORE RESOURCES BY JINCY TEACHER
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "PUBLIC ADMINISTRATION"(ENG MEDIUM) 

പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം അധ്യായം 2-ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍-  പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെരുത്തുനില്‍പ്പുകളും - പ്രസന്റേഷന്‍  - ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്താം ക്ലാസ്  മൂന്നാം അധ്യായം  - പൊതുഭരണം - പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTTER 2 - SIGNATURE OF TIME - PRESENTATION BY SRI THOMAS M.F

Sri Thomas M F , HSA Social Science, St. Aloysius HSS Athirampuzha is sharing with us a presentation file based on the lesson "The signature of Time" in the Second chapter of Social Science Text Book Std 9 . This Presentation will be be helpful for effective Teaching and learning in Smart Class rooms.
Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Thomas Sir For his sincere effort
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE SIGNATURE OF TIME " GEOGRAPHY CHAPTER 2 -STD 9 (ENG MEDIUM)

Saturday, 14 July 2018

SSLC English 2018-19 Unit 2 The Frames -Self Study Module by Mahmud K

This is a self study module for SSLC students, prepared and presented by Mahmud K Pukayoor (AL Falah English School, Peringadi, Mahe) comprised of glossary of difficult words, analytical questions and answers, solutions to textual activities, additional activities and solutions pertaining to the language elements and various discourses- all specially focused on examinations.
It is expected that the teachers and the students will equally benefit from these materials.
Download Lesson 5 Project Tiger
Download Lesson 6 My Sister's Shoes
Download Lesson 7 Blowin' in the Wind

Friday, 13 July 2018

SSLC SOCIAL - CHAPTER 3 - PUBLIC ADMINISTRATION - PRESENTATION(ENG MEDIUM)

Smt.Jincy Joseph ; HSA (Social Science) is sharing with us a presentation file based on the lesson "Public Administration" in the text book of Social Science Std 10 that can used in smart class rooms for effective teaching and learning. Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt .Jincy Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON "PUBLIC ADMINISTRATION"(ENG MEDIUM) 
MORE RESOURCES BY JINCY JOSEPH
പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം അധ്യായം 2-ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍-  പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെരുത്തുനില്‍പ്പുകളും - പ്രസന്റേഷന്‍  - ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്താം ക്ലാസ്  മൂന്നാം അധ്യായം  - പൊതുഭരണം - പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
 

SSLC HISTORY - CHAPTER 2 - WORLD IN TWENTIETH CENTURY - PRESENTATION SLIDES(MALAYALAM)

പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  ചെരുപുഷ്പം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വടക്കന്‍ചേരിയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജിന്‍സി ടീച്ചര്‍. ജിന്‍സി  ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടാം അധ്യായം 2-ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍-  പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

MORE RESOURCES BY Smt.  JINCY JOSEPH
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെരുത്തുനില്‍പ്പുകളും - പ്രസന്റേഷന്‍  - ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്താം ക്ലാസ്  മൂന്നാം അധ്യായം  - പൊതുഭരണം - പ്രസന്റേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Thursday, 12 July 2018

SSLC PHYSICS - EVALUATION TOOLS BASED ON CHAPTER 2 - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT

പത്താം ക്‌ളാസ് ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അധ്യായമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ എന്ന പാഠത്തിലെ ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON CHAPTER 2  - EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
MORE RESOURCES BY RAVI P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS 

STANDARD 10 - SOCIAL - CHAPTER 4 - BRITISH EXPLOITATION AND RESISTANCE- PRESENTATION

പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ  നാലാം അധ്യായമായ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെരുത്തുനില്‍പ്പുകളും എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  ചെരുപുഷ്പം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വടക്കന്‍ചേരിയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജിന്‍സി ടീച്ചര്‍. ജിന്‍സി  ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെരുത്തുനില്‍പ്പുകളും - പ്രസന്റേഷന്‍  - ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MORE RESOURCES BY JINCY TEACHER
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON - PUBLIC ADMINISTRATION UNIT 3 SOCIAL STD 10

STANDARD 9 - SOCIAL I - CHAPTER 1 - MEDIEVAL WORLD : CENTRE OF POWER - PRESENTATION BY BENOY JOSEPH

Sri Benoy Joseph, HSA(SS) , Silver Hills HSS, Kozhikode is sharing with us a presentation based on the First chapter of social science Std 9 -"Medieval World :Centre of Power. Sheni Blog Team extend our sincere gratitude to Sri Benoy sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION - CHAPTER 1 - STANDARD 9- MEDIEVAL WORLD: CENTRE OF POWER
FOR MORE RESOURCES BY BENOY SIR - CLICK HERE

STANDARD 10 - ENGLISH - A PPT TO USE AN INTRODUCTION TO UNIT 2 - ENGLISH

Mrs.Leena V , HSA English, GHSS Kodungallur is sharing with us a presentation that may be used as an introduction to Unit 2 , Std 10, English.
The presentation can be downloaded from the link given below.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Leena teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN odp FORMAT
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN pdf FORMAT

MORE RESOURCES BY LEENA  - CLICK HERE

Wednesday, 11 July 2018

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാരും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം  എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസന്റേഷന്‍ സ്ലൈഡുകള്‍, അനുബന്ധ വീഡിയോകള്‍,ചിത്രങ്ങള്‍, Cloze എന്ന സോഫ്ട്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ചേരും പടി ചേര്‍ക്കുക പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവ  ഷേണി ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  വൈക്കം കുടവെച്ചൂര്‍ സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ബിന്ദു ജോസഫ് ടീച്ചര്‍.ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON CHAPTER 2 (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD SUPPORTING FILES 
MORE RESOURCES BY BINDU JOSEPH
Click here to download presentation slide based in the chapter -World in the Twentieth Century
Click here to download the presentation based on  Revolutions
 

STANDARD 10 - SOCIAL - CHAPTER 2- WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY - PRESENTATION SLIDES

 പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ രണ്ടാം  അധ്യായമായ ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസന്റേഷന്‍ സ്ലൈഡുകള്‍(English Medium) ഷേണി ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  വൈക്കം കുടവെച്ചൂര്‍ സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ബിന്ദു ജോസഫ് ടീച്ചര്‍.ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Click here to download presentation slide based in the chapter -World in the Twentieth Century
Click here to download the presentation based on  Revolutions

SSLC CHEMISTRY - CHAPTER 2 - -PRESENTATION BASED ON THE CALCULATIONS BASED ON MOLE CONCEPT

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം മോൾ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠ ഭാഗത്തിലെ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE CALCULATIONS USING MOLE CONCEPT
RELATED POST
CLICK HERE TO DOWNLOAD  EVALUATION TOOLS - SSLC CHEMISTRY  UNIT 2 - MOLE CONCEPT

SSLC SOCIAL - UNIT 3 - PUBLIC ADMINISTRATION - PRSENTATION BY JINCY JOSEPH

പത്താം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ  പൊതുഭരണം എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  ചെരുപുഷ്പം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജിന്‍സി ടീച്ചര്‍. ജിന്‍സി   ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയികുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON - PUBLIC ADMINISTRATION UNIT 3 SOCIAL STD 10

STANDARD 9 PHYSICS - CHAPTER 2 - MOTION AND LAWS OF MOTION EVALUATION TOOLS BY V A EBRAHIM

ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ 'ചലനവും ചലനനിയമങ്ങളും' എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരവും (MM&EM) തയ്യാറാക്കി ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെപങ്കുചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ   നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS - MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS -ENG MEDIUM
MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR 
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers - Eng.Medium
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers -Mal.Medium

CLICK HERE TO DOWNLOAD  STD 10 EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 ENG MEDIUM
 
 
 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY  CHAPTER 1 -  STRUCTURE OF ATOM(ENG)SSLC
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CHEMISTRY CHAPTER 1 - STRUCTURE OF ATOM (MAL)
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION CHEMISTRY CHAPTER 1 - PROPERTIES OF D BLOCK ELEMENTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 - CHEMISTRY - NOTES, EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS  -MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 - CHEMISTRY - NOTES, EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS  - ENG MEDIUM
എട്ടാം ക്ലാസ് ഒന്നാം അധ്യായം - അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും : പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 9 PHYSICS CHAPTER 1 - SAMPLE QUESTIONS MALAYALAM MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 9 PHYSICS CHAPTER 1 - SAMPLE QUESTIONS ENGLISH MEDIUM


Monday, 9 July 2018

SSLC PHYSICS - UNIT 2 - EVALUATION TOOLS BASED ON DIFFERENT TYPES OF LAMPS AND THEIR FEATURES

പത്താം ക്‌ളാസ് ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിവിധ തരം ലാമ്പുകളും സവിശേഷതകളും  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ഇവാ ലു വേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON PHYSICS CHAPTER 2 - DIFFERENT LAMPS AND  FEATURES 
MORE RESOURCES BY RAVI  P 
CLICK HERE TO DOWNLOAD  PHYSICS CHAPTER 2 - EVALUATION TOOLS
  BASED ON CIRCUIT PROBLEMS AND FEATURES OF NICHROME

STANDARD 8 SOCIAL SCIENCE - UNIT 4 - OUR GOVERNMENT - STUDY NOTES

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation based on the Topic "Our Government " in the Social Science Text book for Standard 8, Unit 4 .
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her sincere effort .
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 CHAPTER 4  - "OUR GOVERNMENT

MORE RESOURCES FROM SANDHYA TEACHER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 - CHAPTER 3 - "In Search of Earth Secrets
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON "RIVER VALLEY CIVILIZATIONS" - CHAPTER 2 - STD 8 - SOCIAL SCIENCE
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF FORMAT   - SSLC SOCIAL SS 1 - CHAPTER 2 -  WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY
2.Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1 

Sunday, 8 July 2018

SSLC ICT - WORKSHEETS AND PRACTICAL NOTES OF FIRST THREE CHAPTERS

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ച് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം....
I) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂര്‍ എസ് എം എം ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഇഖ്‌ബാല്‍ സാർ തയ്യാറാക്കിയ ഐ. ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് 
1.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം 1. ഡിസൈനിങ് ലോകത്തേയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം  2 - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക്  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.ഐ.ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ നോട്ട് അധ്യായം  3 വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ  - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

II ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറുകളും, നോട്സും 
പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഒന്നാം അധ്യായം -ഡിസൈനിംഗ് ലോകത്ത്  - കപ്പ് & സോസര്‍ നിര്‍മ്മാണം
പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് - 1 .റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കല്‍
പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - 2. പങ്കാളിത്ത കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി  മൈല്‍ മര്‍ജ്ജ് ചെയ്യല്‍,
കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് തയ്യാറാക്കല്‍
 
  ഐ.ടി തിയറി നോട്ട്സ് അധ്യായം 3 - വെബ് ഡിസൈനിങ് 
ഐ. ടി  ക്ലാസ് 10 - അധ്യായം  3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ -വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2  
ഐ. ടി  ക്ലാസ് 10 - അധ്യായം  3 - വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4 

III മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഐ. ടി വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം - എല്ലാ അധ്യാങ്ങള്‍ - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
IV. GOHSS ,Edathanattukkara എടത്തനാട്ടുകര സ്കൂളിലെ ശ്രീ എം കെ ഇഖ്‌ബാല്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍- ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക   

WORLD CUP FOTT BALL QUIZ 2018 BY AJIDAR V V

ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോള്‍  ക്വിസ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞോം ഗവ. എച്ച് എസ് .എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  അജിദര്‍ സര്‍.
ശ്രീ അജിദര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD FOOT BALL QUIZ 
MORE RESOURCES BY AJIDAR V V
CHANDRA DINA QUIZ 2018

CHANDRA DINA QUIZ 2018 BY AJIDAR V V

ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്താവുന്ന ക്വിസ്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞോം ഗവ. എച്ച് എസ് .എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  അജിദര്‍ സര്‍. എല്‍.പി.,യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളുടെ പി.ഡി.എഫ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ശ്രീ അജിദര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CHANDRA DINA QUIZ L P
CHANDRA DINA QUIZ U P
CHANDRA DINA QUIZ HS
CHANDRA DINA QUIZ LP _UP_ HS 

Wednesday, 4 July 2018

STANDARD 8 - SOCIAL - "IN SEARCH OF EARTH'S SECRETS - PRESENTATION BY SANDHYA R

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram blog is sharing with us a presentation based on the Topic "In Search of Earth Secrets" in the Text book for Standard 8, Social.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her fruitful venture

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 - "In Search of Earth Secrets"
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF FORMAT   - SSLC SOCIAL SS 1 - CHAPTER 2 -  WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON "RIVER VALLEY CIVILIZATIONS" - CHAPTER 2 - STD 8 - SOCIAL SCIENCE
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE

2.Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1