പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 22 September 2018

STANDARD 8 - HINDI - UNIT 3 - PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON डाक्टर के नाम मजदूर का पत्र

എട്ടാം  ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠത്തിലെ മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ डाक्टर के नाम मजदूर का पत्र എന്ന പാഠത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളെയും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച്,  സമഗ്രയിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളില്‍  നിഷ്‌കര്‍ച്ചിട്ടുള്ള L.O കള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ഹൈടെക്ക് ക്ലാസ് മുറികളില്‍ ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഫലപ്രദമായി വിനിമയം ചെയ്യുവാന്‍ ഉതകുന്ന രീതിയില്‍  തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയല്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും  സുപരിചിതനായ കാസറഗോഡ‍് ജില്ലയിലെ കയ്യൂര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  തയ്യാറാക്കി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
***ഈ ഫയല്‍ ഉബുണ്ടു OS ലെ Libre office impress ല്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കും..
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON  डाक्टर के नाम मजदूर का पत्र  STD 8 UNIT 3
MORE RESOURCES BY VENUGOPALAN SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION SLIDES(.odp format) BASED ON THE LESSON
ठाकुर का कुआँ  - HINDI STANDARD 10 - UNIT 3
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON UNIT  3 HINDI- अकाल और उसके बाद 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON 

Thursday, 20 September 2018

SOCIAL SCIENCE STD VIII, IX AND X - STUDY MATERIALS BASED ON THE CHAPTERS FOR SEPTEMBER AND OCTOBER

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം 8, 9,10 ക്ലാസ്സ്  സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ യൂനിറ്റുകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാര്‍.
 ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 8
ക്ലാസ്സ് 8-യൂനിറ്റ് 7 -സമ്പദ്ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ
STANDARD 9
ക്ലാസ്സ് 9 - സോഷ്യൽ സയൻസ് -യൂനിറ്റ് 4 -Medieval India : Concept of Kings and Nature of Administration ( മധ്യകാല ഇന്ത്യ: രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും )
യൂനിറ്റ് 5 -Society and Economy in Medieval India -( സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ )
STANDARD 10
ക്ലാസ്സ് - 10 - സോഷ്യൽ സയൻസ് I -യൂനിറ്റ് -6 -Struggle and Freedom
( സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും. )
സോഷ്യൽ സയൻസ് II
ക്ലാസ് 10 - യൂനിറ്റ് -5 -പൊതുചലവും പൊതു വരുമാനവും-Public Expenditure and Public Revenue
FOR MORE RESOURCES BY VAHID SIR - CLICK HERE

STANDARD 4 - ENGLISH -STUDY NOTES BASED ON UNIT 3 -"THE STORY THE LANGUAGE OF BIRDS"

നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ  "THE STORY THE LANGUAGE OF BIRDS" എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  സ്റ്റഡി നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജി.ബി.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജിഷ ടീച്ചര്‍. ഹൈസ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി പഠന വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ജിഷ ടീച്ചര്‍ ആദ്യാമായണ് യു.പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പഠനവിഭവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 4 - ENGLISH UNIT 3 - THE STORY OF THE LANGUAGE OF THE BIRDS - STUDY NOTES
MORE RESOURCES BY JISHA K      
Click here to download Discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" std 8 - unit 3
Click Here to download Appreciation of the Poems"Sower" and "The Village Black Smith" std 8 - unit 3

STANDARD 10 - CHEMISTRY -CHAPTER 4 - OXIDATION AND DE OXIDATION

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഓക്സീകരണം  നിരോക്സീകരണം  എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON OXIDATION AND DE OXIDATION - CHAPTER 4- STD 10
 MORE RESOURCES BY RAVI   
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY - CHAPTER 4 - CHEMISTRY STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  - CHAPTER 4 - PHYSICS - STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON REVERSIBLE REACTIONS - CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 3

Wednesday, 19 September 2018

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE - SHORT NOTES(ENG MEDIUM)CHAPTER 7-INDIA AFTER INDEPENDENCE

Sri Lijoice Babu; HSA (S.S),St.Augustine HSS Kuttanellur is sharing with us  a few short notes based on the Lesson "India after Independence" in Social Science ,Chapter 7. We hope, this short notes will  help the students to grasp the concepts of the lesson easily and effectively .
Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Sri Lijoice Sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  SHORT NOTES BASED ON THE LESSON INDIA AFTER INDEPENDENCE  - SOCIAL SCIENCE - STD 10 - CHAPTER 7-
MORE RESOURCES BY LIJOICE SIR
CLICK  HERE TO DOWNLOAD SHORT NOTES BASED ON THE CHAPTER - STRUGGLE AND FREEDOM - CHAPTER 6 - SOCIAL SCIENCE STANDARD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SHORT NOTES BASED ON THE LESSON - CULTURE AND NATIONALISM - CHAPTER 5 - SOCIAL SCIENCE <

Tuesday, 18 September 2018

MALAYALA MANORAMA PADHIPPURA - MATHEMATICS - STD 10

മലയാള മനോരമ "പഠിപ്പര" യില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പാലക്കാട് കല്ലടി ഗവണ്‍മെന്റ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ രാജേഷ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ,  ഒരു ലേഖനം  ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ രാജേഷ് സാറിനും  മലയാള മനോരമയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

STANDARD 10 - HINDI - A COMPLETE PRESENTATION BASED ON THE LESSON -UNIT 3 ठाकुर का कुआँ

പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠത്തിലെ മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ ठाकुर का कुआँ  എന്ന പാഠത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളെയും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച്,  സമഗ്രയിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളില്‍  നിഷ്‌കര്‍ച്ചിട്ടുള്ള L.O കള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി  ഹൈടെക്ക് ക്ലാസ് മുറികളില്‍ ഈ പാഠഭാഗത്തെ ഫലപ്രദമായി വിനിമയം ചെയ്യുവാന്‍ ഉതകുന്ന രീതിയില്‍  തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയല്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും  സുപരിചിതനായ കാസറഗോഡ‍് ജില്ലയിലെ കയ്യൂര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  തയ്യാറാക്കി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION SLIDES(.odp format) BASED ON THE LESSON
ठाकुर का कुआँ  - HINDI STANDARD 10 - UNIT 3
MORE RESOURCES BY VENUGOPALAN SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON UNIT  3 HINDI- अकाल और उसके बाद 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON  गाँन्धीजाी गाँन्धीजाी कैसे  बने - STANDARD 9  - HINDI UNIT 2

STANDARD 8 - ENGLISH -UNIT 3 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON ROSA PARK SAT STILL & APPRECIATION OF THE POEMS- "SOWER" ,"THE VILLAGE BLACKSMITH"

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, who is familiar to the viewers of our blog is sharing with us a few discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" and appreciation of the poems "Sower" and "The Village Black Smith" in the English text book of Std 8 Unit 3.
Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Smt.Jisha Teacher for her sincere effort.
Click here to download Discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" std 8 - unit 3
Click Here to download Appreciation of the Poems"Sower" and "The Village Black Smith" std 8 - unit 3
MORE RESOURCES BY JISHA K      
1.write up on the concept of happiness based on the story "Two Brothers"
2.Discourses based on the lesson "The best investment I Ever made"
3.An appreciation of the poem The ballad of father Gilligan
4. write up on the various expressions and techniques Adichie used to make her speech impressive.

Monday, 17 September 2018

SSLC ENGLISH - WORKSHEET ON SENTENCE PATTERN(SVOCA) BY JAVAD K T

Sri, Muhammed Javad K.T, HST, English, Markaz HSS Karanthur is sharing with us a worksheet on Sentence Pattern (SVOCA).
Sheni school blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Javad sir for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON SENTENCE PATTERN(SVOCA) 
MORE RESOURCES BY JAVAD SIR 
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD LIST OF PHRASAL VERBS
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD A+ WORKSHEET FOR PRACTISING REPORTED SPEECH
3.Click here to download comprehension questions and answers  based on the poem "Mother to Son"
4.Click here to download  Comprehension questions and answers  based on the poem  "A Girl's Garden" 

Sunday, 16 September 2018

STANDARD 8- SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 7 - ECONOMIC THOUGHTS - PRESENTATION

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation file based on the lesson "Economic Thought" in  Standard 8 , Social, Unit 7.
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON ECONOMIC THOUGHT - SOCIAL  -STD 8- CHAPTER 7
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER  
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON READING MAPS - SOCIAL STD 8 - CHAPTER 6
 CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STRUGGLE AND FREEDOM - UNIT 6 - STANDARD 10

FIRST EXAM 2018 - MATHS MODEL QUESTION PAPER(ENG AND MAL MEDIUM) PREPARED BY SAJITH SEBIN

ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക് വേണ്ടി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ചന്ദനകംപാറ ചെറുപുഷ്പ  ഹൈസകൂളിലെ ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍  ആ സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  സജിത് കെ സെബിന്‍ സാര്‍ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസ്  ഗണിത ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത്. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ സെബിന്‍ സാറിനും ഈ ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഗണിത ക്ലബ്ബിനും ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
FIRST TERM EXAM 2018 - MATHS QUESTION PAPER - MAL MEDIUM 
FIRST TERM EXAM 2018 - MATHS QUESTION PAPER - ENG  MEDIUM

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - A PRESENTATION FOR INTRODUCTION OF THE LESSON "THE DANGER OF A SINGLE STORY"

Smt.Leena V; HST, English GHSS Kodungallur, Thrissur is sharing with us a presentation which can be used as an introduction to the lesson "The danger of a single story" in std 10,  English ,Unit 3 .Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt.Leena Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION FOR INTRODUCTION TO THE LESSON THE DANGER OF A SINGLE STORY STD 10 -ENGLISH  UNIT 3
MORE RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

മൂന്നാം ക്ലാസ് - യൂനിറ്റ് - വഴിവിളക്ക് - സ്നേഹം കവിതയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം - മനോജ് പുളിമാത്ത്

മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് മലയാളത്തിലെ വഴിവിളക്ക് എന്ന യൂനിറ്റിലെ സ്നേഹം എന്ന കവിതയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീ.മനോജ് ജി.യു.പി എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് ജി.യു.പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ പുളിമാത്ത്. ശ്രീ.മനോജ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
FOR MORE RESOURCES BY MANOJ PULIMATH - CLIK HERE

Saturday, 15 September 2018

HINDI TEACHING MANUALS STD 8, 9 AND 10 (UNIT 2 AND 3)BASED ON SAMAGRA BY ASOK KUMAR N A

 സമഗ്രയെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെകുകയാണ് ആലപ്പുഴ പെരുമ്പളം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാര്‍. എട്ടാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം യൂനിറ്റിലെ  उजाला,ഒന്‍പതാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാം യൂനിറ്റിലെ जीने की कला, മൂന്നാം യനിറ്റിലെ फूलों का शो , പത്താം ക്ലാസിലെ മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ ठाकुर का कुआँ എന്നീ പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലുള്ളത് .
ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

STANDARD 8 HINDI -  UNIT 2 - उजाला - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
STANDARD 9 HINDI -  UNIT 2 -जीने की कला - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
STANDARD 9 HINDI -  UNIT 3 -फूलों का शो - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍   
STANDARD 10  HINDI -  UNIT 3 -ठाकुर का कुआँ  - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍   
MORE RESOURCES BY ASOK KUMAR  STANDARD 8
मेरे बच्चे को सिखाएँ
उजाला
पिता का प्रायश्चित्त
STANDARD 9
गाँधीजी गाँधीजी कैसे बने
STANDARD 10
सबसे बडा शो मैन
नीली आसमान छतरी

Thursday, 13 September 2018

STANDARD 10 - CHEMISTRY - CHAPTER 4 - EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY

പത്താം ക്‌ളാസ് രസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായം ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON RADIO ACTIVE SERIES AND ELECTRO CHEMISTRY - CHAPTER 4 - CHEMISTRY STD 10
 MORE RESOURCES BY RAVI  
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  - CHAPTER 4 - PHYSICS - STD 10
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON REVERSIBLE REACTIONS - CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 3

Wednesday, 12 September 2018

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE - UNIT 10 - CIVIC CONSCIOUSNESS - PRESENTATION

പത്താ ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ 10 യൂനിറ്റിലെ പൗരബോധം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ GHSS Valayam സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ നാണു കെ. പി സാര്‍. ശ്രീ നാണു സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON  - CIVIC 
CONSCIOUSNESS
MORE RESOURCES BY NANU SIR AND RADHAKRISHNAN SIR
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II  -  മൂന്നാം അധ്യായം - മാനവവിഭവ വികസന ശേഷി ഇന്ത്യയില്‍ - പ്രസന്റേഷന്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II  -  എട്ടാം അധ്യായം - ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം  

CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY MATERIAL BASED ON THE LESSON  - CULTURE AND NATIONALISM (MAL MEDIUM)

STANDARD 10 - PHYSICS - UNIT 4 - POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - PRESENTATION(ENGLISH MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  നാലാം അധ്യായം പവര്‍പ്രേക്ഷണവും വിതരണവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുിലെ  വേങ്ങര PPTMYHSS CHERUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഹാറിസ് ടി സാര്‍. ശ്രീ ഹാറിസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - UNIT 4 - STANDARD 10
MORE RESOURCES BY HARIS SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION ON EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT  - CHAPTER 2 - PHYSICS- STANDARD 10

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 5 - TRIGNOMETRY - VIDEO LESSONS

പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിതം അഞ്ചാം  അധ്യായമായ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടി ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ  ഗണിത അധ്യാപകനും എസ്.ആര്‍. ജി അംഗവുമായ ശ്രീ രാജേഷ് എം സാര്‍.ശ്രീ രാജേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TRIGNOMETRY VIDEO 1 |||TRIGNOMETRY VIDEO 2 |||TRIGNOMETRY VIDEO 3|||
TRIGNOMETRY VIDEO 4 |||TRIGNOMETRY VIDEO 5 |||TRIGNOMETRY VIDEO 6|||
TRIGNOMETRY VIDEO 6 |||
MORE RESOURCES BY RAJESH M 
പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം  - അധ്യായം 4 -രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍
VIDEO 1   || VIDEO 2  || VIDEO 3 ||
ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ആറാം അധ്യായം - സമാന്തര വരകള്‍
VIDEO 1   || VIDEO 2  || VIDEO 3 ||
എട്ടാ ക്ലാസ് നാലാ അധ്യായം - സര്‍വസമ വാക്യങ്ങള്‍
VIDEO 1   || VIDEO 2  || VIDEO 3 || VIDEO 4  ||
ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ വൃത്തങ്ങള്‍  എന്ന  ആഞ്ചാം പാഠത്തിലെ ചില ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ധാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍
VIDEO 1  ||| VIDEO 2 |||  VIDEO 3 ||| VIDEO 4 ||| VIDEO 5||||
VIDEO 6 ||| VIDEO 7 |||  VIDEO 8||| VIDEO 9 |||

STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 4 - POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - EVALUATION TOOLS

പത്താം ക്‌ളാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അദ്ധ്യായം പവർ പ്രേഷണവും  വിതരണവും എന്ന പാഠ ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടൂളുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ  പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി  പി സാര്‍.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  - CHAPTER 4 - PHYSICS - STD 10
MORE RESOURCES BY RAVI   
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON REVERSIBLE REACTIONS - CHEMISTRY STD 10 - CHAPTER 3
CLICK HERE TOP DOWNLOAD EVALUATION TOOL BASED ON MUTUAL INDUCTION -CHAPTER 3 - PHYSICS -STD   10 

Tuesday, 11 September 2018

SAMAGRA QUESTION POOL -ALL SUBJECTS - MALAYALAM MEDIUM

സമഗ്രയിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള ചോദ്യശേഖരങ്ങളുടെ പി.ഡി.എഫ്  ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥി വിവേക് കെ.ജെ. വിവേക്കിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .
SOCIAL
സംസ്കാരവും ദേശീയതയും
ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍
ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങള്‍
മാനവ വിഭവശേഷി വികതസനം ഇന്ത്യയില്‍
ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ
ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളും
പൊതുഭരണം
കാറ്റിന്റെ ഉറവിടെ തേടി
ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും 
PHYSICS
വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ 
തരംഗ ചലനം
വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം
MATHEMATICS
സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം
സമാന്തര ശ്രേണികള്‍
രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍
ത്രികോണമിതി
വൃത്തങ്ങള്‍
HINDI
सबसे बड़ा शो मैन
टूटा पहिया
ऊँट बनाम रैल गाडी़ 
बीर बहूटी
हताशा से एक व्यक्ति बैठा था
ENGLISH
The Frames
Hues of Life
Lore of Values
CHEMISTRY
രാസ പ്രവര്‍ത്തനം വേഗവും രാസസന്തുലനവും
പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസവും
മോള്‍ സങ്കല്പനം
ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും
BIOLOGY
സമസ്ഥിതിക്കായി രാസസന്ദേശങ്ങള്‍ 
അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും
അകറ്റി നിര്‍ത്താ രോഗങ്ങളെ
അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങള്‍

STANDARD 10 - CHAPTER 3 - ELECTRO MAGNETIC INDUCTION -SHORT NOTES(MAL MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ SHORT NOTES   ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് G N B H S KODAKARAയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥി         VIVEK K J.  വിവേക്കിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .
CLICK HERE TO DOWNLOAD SHORT NOTES ON CHAPTER 3  - ELECTRO MAGNETIC INDUCTION - STD 10
MORE RESOURCES BY VIVEK K J 
CLICK HERE TO DOWNLOAD STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 2 -SHORT NOTES  
CLICK HERE TO DOWNLOAD STANDARD 10 PHYSICS - CHAPTER 1 - SHORT NOTES
SSLC  IT NOTES - CHAPTER 1 IN PRESENTATION FORMAT

SSLC EASY NOTES - ALL SUBJECTS - VOL I, II , (MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)

ബ്ലോഗുകളുള്‍പ്പെടെയുള്ള വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട SSLC പഠനവിഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാം ഭാഷയും ഐ.റ്റിയും ഒഴികെയുള്ളവ മുഴുവന്‍ ഓരോ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടോട്ടി ഓര്‍ബിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തുനല്‍കാറുണ്ട്.ഈ മഹത്കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ബിറ്റ് കൊണ്ടോട്ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊടൊപ്പം ഇവയുടെ ഒന്ന്, രണ്ട് ടേമിലെ മലയാളം മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നിവയുടെ pdf നാല് ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷയര്‍ ചെയ്ത  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ജീവശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS Malayalam Medium Volume : I
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS English Medium Volume : I
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS English Medium Volume : II
Class X EASY NOTES -ALL SUBJECTS Malayalam Medium Volume :II

Monday, 10 September 2018

STANDARD 10 - ENGLISH - DISCOURSES BASED ON UNIT 3 - LORE OF VALUES

നാലാം ക്ലാസ് - പരിസരപഠനം -കലകളുടെ നാട് - വീഡിയോ - മനോജ് പുളിമാത്ത്

നാലാം ക്ലാസ്സ് പരിസരപഠനത്തിലെ  'കലകളുടെ നാട്' എന്ന പാഠഭാഗത്തെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് ജി.യു.പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മനോജ്  പുളിമാത്ത്. ശ്രീ മനോജ്  സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
മനോജ് സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ കൂടുതല്‍ വീഡിയോകള്‍


Saturday, 8 September 2018

OZONE DAY QUIZ 2018 - QUESTIONS AND ANSWERS IN VIDEO FORMAT

സെപ്തംബർ 16നാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.ഈ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‌നടത്താവുന്ന ക്വിസ് ചോദ്യത്തരത്തിന്റെ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് GHSS Perassannur(Malappuram Dt) ലെ PHYSICAL SCIENCE അധ്യാപിക ശ്രീമതി Shaharban .Shaharban ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

 

STANDARD 8 - UNIT 9 - POWER - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS

എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സിലെ 'ബലം' എന്നയൂണിറ്റിലെ ഏതാനും പരിശീലനചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുയാണ്  ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ  ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ്  ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICE QUESTIONS BASED ON THE LESSON ബലം - POWER
MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR        
പത്താം ക്ലാസ് - ഫിസിക്സ് - അധ്യായം 4 - വപര്‍ പ്രേഷണവും വിതരണവും - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
Standard 10 -Physics - Chapter 4 -Power Transmission and Distribution-  Practice Questions and Answers 

PHYSICS - CHAPTER 3 -ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങള്‍
PHYSICS - CHAPTER 3 -GRAVITATION – Practice Questions
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - CHAPTER 3 - RATE OF CHEMICAL REACTIONS AND EQUILIBRIUM (MAL MEDIUM) 

Friday, 7 September 2018

STANDARD 8,9,10 SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 5 & 6 -STUDY MATERIALS

8ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ 5,6 അധ്യായങ്ങളുടെയും 9ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ 5ാം അധ്യായത്തിലെയും പഠനവിഭവങ്ങള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാര്‍.
 ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

STANDARD 8  
യൂനിറ്റ് 5 - പ്രാചീന തമിഴകം
യൂനിറ്റ് 6 - ഭൂപടങ്ങൾ വായിക്കാം
STANDARD 9  
സോഷ്യൽ സയൻസ് - II 
 യൂനിറ്റ് 5-സമുദ്രവും മനുഷ്യനും 
  STANDARD 10
സോഷ്യൽ സയൻസ് -I
സംസ്കാരവും ദേശീയതയും(Culture and Nationalism)  
സോഷ്യൽ സയൻസ-II
പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും (Public Expenditure)

Thursday, 6 September 2018

STANDARD 10 - PHYSICS - UNIT 4 -POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS

പത്താംക്ലാസിലെ ഫിസിക്സിലെ ' പവര്‍പ്രേഷണവും വിതരണവും' എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഏതാനും പരിശീലനചോദ്യങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുയാണ്  ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ  ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ്  ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് - ഫിസിക്സ് - അധ്യായം 4 - വപര്‍ പ്രേഷണവും വിതരണവും - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
Standard 10 -Physics - Chapter 4 -Power Transmission and Distribution-  Practice Questions and Answers
MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR       
PHYSICS - CHAPTER 3 -ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങള്‍
PHYSICS - CHAPTER 3 -GRAVITATION – Practice Questions
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - CHAPTER 3 - RATE OF CHEMICAL REACTIONS AND EQUILIBRIUM (MAL MEDIUM) 

STANDARD 8 - ENGLISH -UNIT 3 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON "LIGHT ON THE HILLS"

Smt. Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few discourses based on the lesson  "Light on the Lights" in the text book of English Standard 8  Unit 3. Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Mrs.Jisha for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - LIGHT ON THE HILLS
MORE RESOURCES BY JISHA K   
CLICK HERE TO DOWNLOAD SHORT APPERCIATION OF THE POEM "THE MARVELLOUS TRAVEL"
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION ON THE LESSON -"THE MARVELLOUS TRAVEL" - STD 8 - ENGLISH
  CLICK HERE DOWNLOAD - BRIEF APPRECIATION OF THE POEM "FROM A RAILWAY CARRIAGE"

Wednesday, 5 September 2018

STANDARD 10 - HINDI - UNIT 3 - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - अकाल और उसके बाद

പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പാഠത്തിലെ മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ अकाल और उसके बाद എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രയിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലിന് അനുസൃതമായ രീതിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും  സുപരിചിതനായ കാസറഗോഡ‍് ജില്ലയിലെ കയ്യൂര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാര്‍. കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകള്‍  തയ്യാറാക്കി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെച്ച ശ്രീ വേണുഗോപാലന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON UNIT  3 HINDI- अकाल और उसके बाद 
MORE RESOURCES BY VENUGOPALAN SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON  गाँन्धीजाी गाँन्धीजाी कैसे  बने - STANDARD 9  - HINDI UNIT 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 HINDI - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - सबसे बड़ा शो मैन
कक्षा 9 - इकाई 2  -  जिस गली में मैं रहता हूूँ - प्रसेंन्टेशन  

STANDARD 8 -SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 6 - READING MAPS

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram  is sharing with us a presentation file based on the lesson "Reading Maps" in the Text book for Standard 8 Social, Unit 6
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her Sincere effort.

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON READING MAPS - SOCIAL STD 8 - CHAPTER 6
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER  
 CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STRUGGLE AND FREEDOM - UNIT 6 - STANDARD 10
 1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON - ANCIENT TAMILAKAM

Tuesday, 4 September 2018

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - PRESENTATION FILES BASED ON THE CHAPTERS- 3 AND 8

പത്താ ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II ലെ  മൂന്നാം യൂനിറ്റിലെ മാനവവിഭവ വികസന ശേഷി ഇന്ത്യയില്‍ എന്ന പാഠത്തെയും എട്ടാം യൂനിറ്റിലെ  ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പാഠത്തെയും ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ GHSS Valayam സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ നാണു കെ. പി സാര്‍.  ശ്രീ നാണും സാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ GVHSS Orkatteri യിലെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്‍ സാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ പ്രസന്റേഷനുകള്‍തയ്യാറാക്കിയത്. ഇരുവര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II  -  മൂന്നാം അധ്യായം - മാനവവിഭവ വികസന ശേഷി ഇന്ത്യയില്‍ - പ്രസന്റേഷന്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II  -  എട്ടാം അധ്യായം - ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം  
MORE RESOURCES BY NANU SIR AND RADHAKRISHNAN SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY MATERIAL BASED ON THE LESSON  - CULTURE AND NATIONALISM (MAL MEDIUM)

NTSE_NMMS EXAM 2018 - SAMPLE QUESTION PAPERS