Monday, July 31, 2017

STANDARD 10 - BIOLOGY - UNIT TEST QUESTION PAPERS 3- SETS

10ാം ക്ലാസ് ബയോളജി യുണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  മലപ്പുറം പുലമന്തോള്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ വിശ്വാനന്ദ കുമാര്‍ സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY UNIT TEST QUESTION PAPERS  3 - STD 10

Sunday, July 30, 2017

STANDARD 10 - SOCIAL - CHAPTER 3 - PUBLIC ADMINISTRATION

 പൊതുഭരണം (Public Administration) Chapter 3 - social 1
വിവരാവകാശ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അപേക്ഷയെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പാഠഭാഗം നാളെ ഈ സംവിധാനത്തിലെത്തുന്ന പഠിതാവിന് പൊതുഭരണ സംവിധാനം എന്തെന്നും ഇതിനെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇത് സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടത്  എങ്ങിനെയാണെന്നും  സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഏതു രീതിയിലാണെന്നു കണ്ടെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും വ്യന്യസി എങ്ങിനെയെന്നു നിരീക്ഷിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി ഇതിലൊരംഗമായി സേവന രംഗത്തെത്താൻ UPSC - PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ പ്രചോദനം നൽകി, ഗാന്ധി മന്ത്രത്തിലെ ദൈന്യ മുഖം ഓർമിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന അധ്യായം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിശോധിച്ച് ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും കൃത്യ സമയത്ത് സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ഭരണ നവീകരണ നടപടികളെ പ്രതിപാദിച്ച് സർക്കാർ സേവനം പൊതു ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സൃഷ്ടിച്ചാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ യൂനിറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്.

***പഠന വിഭവം ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
  1. CLICK HERE TO DOWNLOAD  PRESENTATION ON PUBLIC ADMINISTRATION
  2. CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF FILE

Friday, July 28, 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - PRESENTATION BASED ON THE LESSON CHILDREN OF HEAVEN

Smt.Mahija P T ; HSA English, St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson "Children of Heaven" in the text book of std 10 English. Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Mahija teacher for her sincere effort.
Click Here to download the Presentation based on the lesson "Children of Heaven"
Other Resources by Mahija P.T
1.Presentation based on the lesson Nobility of Service Std 9  English
2.Presentation based on the lesson Project Tiger of Std 10 English

Wednesday, July 26, 2017

PRESENTATION BASED ON THE LESSON 'NOBILITY OF SERVICE' STANDARD 9 - ENGLISH

Smt.Mahija P T ;HSA English, St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson "Nobility of service" in the text book of std 9 English. Sheni school blog Team extend our sincere gratitude to Mahija teacher for her sincere effort.
Click here to download the presentation based on the lesson Nobility of Service Std 9  English

PRESENTATION BASED ON THE LESSON PROJECT TIGER - STD 10 - ENGLISH

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a presentation based on the lesson Project Tiger of Std 10 English.Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
Click Here to download the Presentation

Monday, July 24, 2017

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 3 - ATTRACTIVE WEB DESIGNING - VIDEO TUTORIALS

പത്താം ക്ലാസിലെ ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിംങ്ങ് മിഴിവോടെ എന്ന ഭാഗത്തിലെ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകളള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കല്പകഞ്ചേരി  ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷയിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.WEB DESIGNING - INTRODUCTION - STD -10
2.WEB DESIGNING - ELEMENT SELECTOR - STD 10 
3.WEB DESIGNING - CLASS SELECTOR - STD 10
4.WEB DESIGNING - HTML COLOUR CODES - STD 10
5.WEB DESIGNING - ACTIVITY 3.1 to 3.6 - STD 10
6.WEB DESIGNING ( ACTIVITY 3.7 & 3.8 ) - STD 10
7.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 1
8.STD 10 , WEB DESIGNING, QUESTION 2
II. VICTERS ചാനനില്‍ അവതരിപ്പിച്ച  cascading style sheet നെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍ കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

III.ICT PRACTICAL NOTES CHAPTER 3 BY MOHAMMED IQUBAL  SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR - CLICK HERE 
IV.ICT WORKSHEETS - CHAPTER 3 - BY SREERAJ  S  GGHS  Mithirmala  - WORKSKSHEET
Supporting Files
V. ICT WORKSHEETS CHAPTER 3 - BY HOWLATH
1.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2 
2.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4

Sunday, July 23, 2017

PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE STORY OF A SHIPWRECKED SAILOR" - STD 8 ENGLISH - UNIT 2

Smt.Leena V ;HSA English GHSS Kodungallur has prepared a Power Point presentation to teach "The story of a Shipwrecked sailor" from Std 8 English, Unit 2. Sheni school blog Team extend our Sincere gratitude to her for sharing the valuable resource with us.
CLICK  HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION
OTHER RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

Saturday, July 22, 2017

SSLC FIRST MID TERM EXAM 2017 - QUESTION PAPERS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ  3സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പരുകള്‍ ശേഖരിച്ച്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ലായി ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ ശേഖരിച്ച് അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഡ്രൈവില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്ന ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
കൂടുതല്‍  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവ ചേര്‍ത്ത് പോസ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2017  SET 1
1.Malayalam I |||2. Malayalam II|| 3.Sanskrit |||
4.Physics (Eng.Med)||| 5.Chemistry (Eng.Med) |||6. Biology (Eng.Med) |||
7.Mathematics (Eng.Med) ||| 8.Mathematics (Mal.Med) |||
9.Social Science (Eng.Med) 10.English ||| 11. Hindi  |||
FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2017  SET 2 A AND B
1.Malayalam I ||| 2. Malayalam II ||| 3. English |||
4. Hindi ||| 5. Social Science (Eng.Med.)||| 6.Physics (Eng.Med.)|||
7. Chemistry (Eng.Med.)||| 8. Biology (Eng.Med.) ||| 9.Mathematics (Eng.Med.)|||
  RELATED POSTS

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS 2016 - CLICK HERE

Thursday, July 20, 2017

POLIMA 2017 - STUDY MATERIALS FOR SSLC STUDENTS BY DIET WAYANAD

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വയനാട് ജില്ലായിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡയറ്റ് വയനാട് തയ്യാറാക്കിയ പൊലിമ 2017 പഠന സാമഗ്രികള്‍ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ച് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - മലയാളം

പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഹിന്ദി 
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഉറുദു
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -  സംസ്കൃതം
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II

Wednesday, July 19, 2017

CHANDRADINAM QUIZ - IN PRESENTATION FILE FORMAT BY AJIDAR V.V

ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്താവുന്ന ക്വിസ്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞോം ഗവ. എച്ച് എസ് .എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  അജിധര്‍ സര്‍. എല്‍.പി.,യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളുടെ പി.ഡി.എഫ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.ശ്രീ അജിധര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
1.CHANDRA DINAM QUIZ  L.P -  PRESENTATION 
2.CHANDRA DINAM QUIZ  L.P - PDF
3.CHANDRA DINAM QUIZ U.P -  PRESENTATION 
4.CHANDRA DINAM QUIZ  U.P - PDF
5.CHANDRA DINAM QUIZ H.S -  PRESENTATION 
6.CHANDRA DINAM QUIZ  H.S - PDF
RELATED POSTS
CHANDRADINAM QUIZ BY RAVI P -PRESENTATION
CHANDRADINAM QUIZ BY SHAJAL KAKKODI - PRESENTATION

PRESENTATION BASED ON THE LESSON MOTHER TO SON - STANDARD 10 - ENGLISH

Sri Nidhiesh Sebastian HSA,  St Joseph's HSS, Thiruvanathapuram has prepared a digital presentation based on the lesson "Mother to Son" of Std 10 English for our blog viewers.Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Nidhiesh Sebastian for sharing the valuable resource with our blog.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION BASED ON THE LESSON MOTHER TO SON(odp file)

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION IN PDF FORMAT

Tuesday, July 18, 2017

ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്താവുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാതൃകയിലുള്ള ക്വിസ്സ് (Updated with more resources on 19-07-2017)

ചാന്ദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടത്താവുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാതൃകയിലുള്ള ക്വിസ്സ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സര്‍.ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHANDRADINAM QUIZ BY RAVI  P

CLICK HERE TO DOWNLOAD CHANDRADINAM QUIZ BY  SHAJAL KAKKODI 
MOON EXPEDITIONS  -PRESENTATION BY TECH MALAPPURAM - CLICK HERE

Monday, July 17, 2017

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - STANDARD 8, 9 AND 10

യൂണിറ്റ്  ടെസ്റ്റുകളുടെയും, ഫസ്റ്റ് മിഡ്  ടേം പരീക്ഷകളുടെയും  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന കൂട്ടുക്കാരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത  പത്താം ക്ലാസിലെ First mid term Sample Question  Papers , Monthly unit Test Papers, 8ാം ക്ലാസിലെ English, Malayalam മീഡിയം ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ 9ാം ക്ലാസിലെ Malayalalam മീഡിയം ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ എന്നിവ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ കുന്നത്തങ്ങാടിയിലുള്ള  Laayi Tuition Centre ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍ .ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ തിരക്കേറിയ ജോലികള്‍ക്കിടയിലും ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍  Scan ചെയ്ത്, upload ചെയ്ത് ബ്ലോഗിന് അയച്ച് തന്ന ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഞങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.അദ്ദഹത്തിന്റെ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  MALAYALAM MEDIUM
VIII STD FIRST MID TERM QUESTION PAPER  ENGLISH MEDIUM

IX STD FIRST MID TERM SAMPLE QUESTION PAPERS ENGLISH MEDIUM 
SSLC FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - ENGLISH AND MALAYALM MEDIUM
SSLC FIRST MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2 SETS -  ENGLISH MEDIUM
SSLC MONTHLY UNIT TEST PAPERS 2 SETS (ENGLISH MEDIUM) WITH KEY
SSLC - UNIT TEST QUESTION PAPERS FOR ALL SUBJECTS -MALAYALAM MEDIUM - SET A. AND B
SSLC - MONTHLY UNIT TEST PAPERS -ENGLISH MEDIUM WITH KEY

Saturday, July 15, 2017

STANDARD 10 - PHYSICS -DIFFERENT LAMPS AND THIER WORKING

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ വിവിധ തരം ലാമ്പുകളും പ്രവർത്തനവും  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാകി തയ്യാറാക്കിയ  ഒരു ഐ സി ടി പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്  സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു. 
പത്താം ക്ലാസ്സ് പിസിക്സ്  - വിവിധ തരം ലാമ്പുകളും പ്രവർത്തനവും   - ഐ സി ടി പ്രസന്റേഷൻ 
TO VIEW OTHER RESOURCES BY RAVI  - CLICK HERE 

STANDARD 8 - ENGLISH - DISCOURSES BASED ON THE LESSON THE BOY WHO DREW CATS

Smt. Jisha K; HSA , GBHSS Tirur Malappuram has prepared a few discourses based on the lesson 'The boy who drew cats" for our blog viewers. Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Jisha teacher for sharing the valuable resource with us.
Click Here to download Discourses based on the lesson "The boy who drew cats"
CLICK HERE TO VIEW OTHER RESOURCES PREPARED BY JISHA K 

Thursday, July 13, 2017

STUDY GRAMMAR THROUGH VIDEO GAMES - TEACHING AN IDIOM ...RAINING CATS AND DOGS

DUMBO....This funny imaginery character will teach you an idiom...Raining cats and dogs...CLICK HERE

SUMMARY OF THE LESSONS - VANKA, SNAKE AND THE MIRROR AND PROJECT TIGER - STANDARD 10 ENGLISH

Sri Jipson Jacob HSA, English ,AVHSS Ponnani , Malappuram shares the summary of three lessons "VANKA" ,"SNAKE AND THE MIRROR" AND  "PROJECT TIGER" of std 10 English with our blog viewers. Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jipson sir for sharing the  valauble resource with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THREE LESSONS  VANKA" "SNAKE AND THE MIRROR AND  "PROJECT TIGER

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം - ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍ - സ്റ്റഡി നോട്ട്

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ  ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍ എന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് മലപ്പുറം തിരൂര്‍ക്കാടിലെ ശ്രീ ജംഷീദ് സര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍   - സ്റ്റഡി നോട്ട് - പത്താം ക്ലാസ്സ് 

Wednesday, July 12, 2017

SCERT QUESTION POOL FOR STANDARD 8 - ALL SUBJECTS

 
എസ്.ഇ.ആര്‍.ആ.ടി പുറത്തിറക്കിയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യശേഖരമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചോദ്യശേഖരം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചുവടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന്  ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും ചോദ്യശേഖരം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്  പ്രിന്റ് എടുത്ത് കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുമല്ലോ....
5. KANNADA A T          6.KANNADA B T       7.ARABIC          8. URDU
9.ENGLISH                    10.HINDI              11.SANSKRIT        12.SANSKRIT (O)
13.BASIC SCIENCE      14. MATHEMATICS       15.SOCIAL SCIENCE

8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് - വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍

8, 9, 10 ക്ലാസുകളില്‍ മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിവരുന്നുണ്ട്.മാത്രമല്ല സമ്പൂര്‍ണ്ണ, സ്ക്കൂള്‍ വിക്കി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ഒരാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞു. മലായാളം ടൈപ്പിംഗ് തനിയെ പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പഠനസാമഗ്രികളുടെ ലിങ്കുകളാണിന്നിവിടെ അയയ്ക്കുന്നത്. വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയല്‍ ഇന്‍സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കീബോര്‍ഡ് ലേഔട്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ പട്ടിക, എന്നിവ. വളരെ വലിയ പ്രിന്റെടുത്താലും വ്യക്തത ലഭിക്കുന്ന വിധം 9998 x 7065,.... 7804 x 2796 റെസലൂഷനിലുള്ള ലേഔട്ടുകളാണിവ. കൂട്ടക്ഷരങ്ങള്‍ പ്രത്യകം പഠിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ഇതില്‍ അതിന്റെയും കീകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ സംശയമുള്ളവര്‍ക്ക് മോഡല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് .
കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദവമായ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെച്ച G.V.H.S.S KALPAKANCHERY യിലെ അദ്ധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. മലയാളം ടൈപ്പിംങ്ങ് വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയല്‍
2. ഇന്‍സ്‌ക്രിപ്റ്റ് കീബോര്‍ഡ് ലേഔട്ട്
3. അക്ഷരങ്ങളുടെയും കീകളുടെയും പട്ടിക

Tuesday, July 11, 2017

TEACHING MANUAL FOR STD 8 - UNIT 2 - PROSE AND POEM BY LEENA V

Smt .Leena V; GHSS Kodungallur shares Teaching manual for Std 8 , Unit 2 , Prose and Poem with our blog viewers. Sheni School Team extend our gratitude to her for sharing the useful resource with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TEACHING MANUAL FOR UNIT TWO  OF STD 8 - PROSE AND POEM
Other resources by Leena V Click Here

DISCOURSES BASED ON THE LESSON - THE SNAKE AND THE MIRROR - STD 10 - ENGLISH

Smt.Jisha K; HSA English , GBHSS Tirur, Malappuram shares a few discourses based on the lesson "The Snake and the mirror" of Std 10, English with our blog viewers. Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Jisha teacher for sharing the valuable resource with us.
Click Here to download the discourses based on the lesson "The Snake and the mirror" 
Other resources form Jisha K   Click Here

Monday, July 10, 2017

VIDEO LESSON OF NOBILITY OF SERVICE - STD IX, UNIT 2

Sri Arun Kumar A.R of GVHSS Kulakkada , Kollam shares a video lesson of "Nobility of service" of Class 9, Unit 2 with our blog viewers. This Video includes a short biography of Gandhiji's life and Presentation of the lesson .
Sheni school blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Arun Kumar for the excellent piece of work.

ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും - പ്രസന്റേഷന്‍- പത്താം ക്ലാസ്സ് - ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഐ സി ടി പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്  സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ഈ പ്രസന്റെഷനിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റെടുത്ത്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം -  ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  -പ്രസന്റേഷന്‍
VIDEO 1 - ELECTRIC FUSE
VIDEO 2 - JOULE EFFECT
VIDEO 3 -JOULE EFFECT IN A COPPER WIRE

OTHER WORKS BY SRI RAVI P - CLICK HERE

Sunday, July 9, 2017

TEACHING MANUALS FOR MALAYALAM - STD 8, 9 AND 10

പത്താം ക്ലാസ്സ് കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം പാഠത്തിന്റെയും 9ാം ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെയും 8ാം ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിന്റെയും ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കാസറഗോഡ് ജി വി എച്ച്എസ്സ്എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സിലെ അധ്യാപകനും എസ്.ആര്‍.ജി  അംഗവും ആയ ശ്രീ രമേശന്‍ പുന്നത്തിരിയന്‍ സര്‍..ശ്രീ രമേശന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TEACHING MANUAL - STANDARD 10 - KERALA PADAVALI - UNIT 1 - CHAPTER 2
TEACHING MANUAL - STANDARD  9 - ADISTHANA PADAVALI - UNIT 1
TEACHING MANUAL - STANDARD  8 - ADISTHANA PADAVALI - UNIT 1

OTHER WORKS BY RAMESAN SIR
ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ - കേരള പാഠാവലി - പ്രവേശകം, ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം  

Friday, July 7, 2017

STANDARD 10 - PHYSICS - REVERBERATION AND ECHO - ICT BASED PRESENTATION BY RAV P

10ാം ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അനുരണവും പ്രതിധ്വനിയും  എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വീഡിയോകളും  ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
അനുരണവും പ്രതിധ്വനിയും  - പ്രസന്റേഷന്‍
REVERBERATION - VIDEO
REFLECTION OF SOUND - VIDEO
OTHER WORKS BY SRI RAVI P - CLICK HERE

Wednesday, July 5, 2017

BIOLOGY - STANDARD 9 - CHAPTER 1,2&3 AND STD 10 - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES BY MINHAD M MUHIYUDEEN

 9, 10 ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. 9ാം ക്ലാസിലെ 1,2,3 അധ്യാങ്ങളിലെ  മലയാളെ മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളിലെ മലയാള മീഡിയം  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - STANDARD 9 AND 10 - ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM

9ാം ക്ലാസ്സ്  ബയോളജി  പാഠപുസ്തകത്തിലെ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിലെ ലളിതമാക്കിയ നോട്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സ് ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ലളിതമാക്കിയ നോട്ട് എന്നിവ മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 1 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 1 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 2 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 2 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 3 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 3 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 -  മലയാള മീഡിയം  - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍

ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം   - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍
 

Tuesday, July 4, 2017

DIGITAL ICT WORK SHEETS FOR STANDARD 10 BY SREERAJ S

പത്താം ക്ലാസ് ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ Mithirmala GGHS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീരാജ് സര്‍ .ഇതോടൊപ്പം വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് എന്ന അധ്യായവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൈത്തന്‍ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും Zipped File ആയി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ ശ്രീരാജ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CHAPTER 1 - WORLD OF DESIGNING WORKSHEET - ENGLISH MEDIUM
CHAPTER 2 - WORKSHEET 1    WORKSHEET 2 
CHAPTER 3 - WORKSHEET      SUPPORTING FILES
CHAPTER 4 - WORKSHEET         SUPPORTING FILES
CHAPTER 6 - WORKSHEET
CHAPTER 8 - WORKSHEET
WORKSHEETS BY HOWLATH K CKHSS MANIMOOLY, NILAMBUR
1.പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഒന്നാം അധ്യായം -ഡിസൈനിംഗ് ലോകത്ത്  - കപ്പ് & സോസര്‍ നിര്‍മ്മാണം
2.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് - 1 .റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കല്‍
3.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - 2. പങ്കാളിത്ത കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി മൈല്‍ മര്‍ജ്ജ് ചെയ്യല്‍,കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് തയ്യാറാക്കല്‍
4.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2
5.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4
ICT PRACTICAL NOTES BY MOHAMMED IQUBAL  SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR
1. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 1
2. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 2
3. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 3

Monday, July 3, 2017

HINDI WORKSHEETS - STD VIII, IX AND X - BY ASOK KUMAR N.A

8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍.
എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ शहंनशा अकबर को कौन सिखायेगा എന്ന പാഠത്തെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ पुल बनी थी माँ എന്ന പാഠത്തെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ बीरबहूटी എന്ന പാഠത്തെയും ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.  വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍  തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON BEER BAHUTI - STD 10
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON PUL BANI THI MAA - STD 9
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON SHAHANSHA KO KAUN SIKHAYEGA? - STD 8 
OTHER WORKS BY SRI ASOK KUMAR CLICK HERE

आठवीं कक्षा - हिंदी - ज्ञानमार्ग पाठ संबधित सहायक सामग्री और व्याकरण कार्य

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജ്ഞാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ് എന്ന പാഠതത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ  പി.ഡി.എഫും, വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ പി.ഡി.എഫും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കരിമ്പ ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സദാശിവന്‍ സര്‍. അദ്ദേഹത്തോട് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री -  प्रसेंटेशन
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री - पि.डि.एफ्
व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - प्रसेंटेशन

व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - पि.डि.एफ्
OTHER WORKS BY SADASIVAN K.P
10ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം  टूटा पहिया - പ്രസന്റേഷന്‍
9ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം पक्षी और  दीमक - പ്രസന്റേഷന്‍

Sunday, July 2, 2017

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - IN SEARCH OF THE SOURCE OF WIND -ICT BASED STUDY MATERIALS

പത്താം ക്ലാസ്സ് ജിയോഗ്രഫിയിലെ "കാറ്റിന്റെ  ഉറവിടം തേടി" എന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി  SIHSS Ummathur ലെ ശ്രീ അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പഠന വിഭവങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
  In Search Of the Source of Wind
കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി
ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ച വാസ്കൊ ഡ ഗാമ എന്ന നാവികൻ കാറ്റിന്റെ കൈകളിലേറി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വിവരണത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദമെന്നും, അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് കാറ്റുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന കാരണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിവ് പരിശോധിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദവ്യതിയാനങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ചിത്ര വിശകലനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ബരോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി, ഒരേ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് സമമർദ്ദരേഖകൾ വരച്ച് ഭൂമിയിലെ മർദ്ദമേഖലകൾ കണ്ടെത്തി, വരച്ച്,അതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിവരണം തയ്യാറാക്കുകയാണ്.

PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - CHEMISTRY - STANDARD 10 BY RAVI P

10ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.ഈ പ്രസെന്റേഷനില്‍ രണ്ട് വീഡിയോകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മോള്‍ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗ്രാം അറ്റോമിക്ക് മാസ്സിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പാഠഭാഗത്ത്നിന്ന് സ്ഥമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.കടുപ്പമേറിയ ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  ഉപകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - STANDARD 10 - CHEMISTRY
OTHER WORKS BY SRI RAVI P CLICK HERE

Saturday, July 1, 2017

ARABIC UNIT TEST PAPERS - STD 8, 9, 10 BY SHARAFUDHEEN P

8, 9, 10ക്ലാസുകളിലെ അറബിക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകള്‍  തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ അംഗഡിമൊഗര്‍ ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീന്‍ സര്‍. അറബിക്ക് വിഷയത്തിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ആദ്യമായാണ് ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കിയ ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. STANDARD 8 - ARABIC - UNIT TEST PAPER
2. STANDARD 9 - ARABIC - UNIT TEST PAPER
3.STANDARD 10 - ARABIC  -UNIT TEST PAPER

APPRECIATION OF THE POEMS MOTHER TO SON AND GIRL'S GARDEN - STD 10 ENGLISH

Mrs.Jisha K; HSA , GBHSS Tirur ,Malappuram shares the appreciation of the Poems "Mother to Son " and "Girl's Garden of Std 10 English in this post with our blog viewers .Sheni School blog team extend our heartfelt gratitude to Jisha teacher for sharing these valuable resources with us.
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Mother to Son
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Girl's Garden

OTHER WORKS BY JISHA  CLICK HERE