Showing posts with label SSLC MATHEMATICS BRIDGE MATERIAL 2023-MM AND EM. Show all posts
Showing posts with label SSLC MATHEMATICS BRIDGE MATERIAL 2023-MM AND EM. Show all posts

Wednesday, May 31, 2023

SSLC MATHEMATICS BRIDGE MATERIAL 2023-MM AND EM

പത്താം ക്ലാസിലെ ഗണിതപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ മുന്നറിവുകളുടെ ക്രോഡീകരണം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ശരത്ത് എ എസ് ; VMC GHSS Wandoor ,മലപ്പുറം.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC MATHEMATICS BRIDGE MATERIAL 2023-MM
SSLC MATHEMATICS BRIDGE MATERIAL 2023-EM