Showing posts with label STD I. Show all posts
Showing posts with label STD I. Show all posts

Saturday, January 22, 2022

STANDARD IX BIOLOGY -CHAPTER 07 - DIVISION :FOR GROWTH AND REPRODUCTION -NOTE BASED ON ONLINE CLASSES- 36,37,38,39 MM AND EM

KITE VICTERS ചാനലിൽ  സംപ്രേഷണം ചെയ്ത  9ാം  ക്ലാസ് ബയോളജി  ഓണ്‍ ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ട് (ക്ലാസ്36,37,38,39 -  (MM &EM )ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ആഗസ്റ്റിന്‍ എ.എസ്. സാര്‍, GHS Koonathara.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
CHAPTER 07
.STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 39(17-01-2022) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 38(13-01-2022) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 37(12-01-2022) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 36(11-01-2022) MM AND EM.
CHAPTER 05
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 31(07-12-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 30(06-11-2021) MM AND EM
.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 29(04-12-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 28(05-11-2021) MM AND EM
.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 27 (03-11-2021) MM AND EM
.
CHAPTER 04
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 26 (28-10-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 25 (13-10-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE  BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 24 (08-10-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - NOTE BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 23 (01-10-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 22 (24-09-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 21(20-09-2021) MM AND EM.
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 20(15-09-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 19(10-09-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 18(08-09-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 17(03-09-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 16(01-09-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 15(18-08-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 14(16-08-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 13(11-08-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 12(09-08-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 11(04-08-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 10(29-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 09(23-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 08(20-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 07(16-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 06(15-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 05(08-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS  4(02-07-2021) MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON FIRST BELL ONLINE CLASS 30-06-2021 MM AND EM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON REVIEW CLASS 21-06-2021 MM
STANDARD IX BIOLOGY - WS BASED ON REVIEW CLASS 03-06-2021 MM