Showing posts with label SSLC SOCIAL FIRST TERM REVISION TIPS 2019. Show all posts
Showing posts with label SSLC SOCIAL FIRST TERM REVISION TIPS 2019. Show all posts

Tuesday, August 20, 2019

SSLC SOCIAL SCIENCE II - FIRST TERM EXAM - REVISION TIPS 2019 (MAL MEDIUM)

2016 പാദവാർഷിക പരീക്ഷ മുതൽ 2019 വാർഷിക പരീക്ഷ വരെ സോഷ്യൽ സയൻസ് II  ൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും   ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ ബിജു എം  , GHSS PARAPPA, KASARAGOD,  ശ്രീ കോളിൻ ജോസ് DR.AMMR GOVT HSS KATTELA , TVPM.
  ബിജു സാറിനും കോളിന്‍  സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC  FIRST TERM  SOCIAL SCIENCE II - REVISION TIPS 2019 
RECENT POSTS BY BIJU AND COLLIN SIR
SSLC FIRST TERM  SOCIAL SCIENCE I - REVISION TIPS 2019

Saturday, August 17, 2019

SSLC FIRST TERM SOCIAL REVISION TIPS 2019 - STUDY NOTES AND QUESTION ANSWERS

2016 പാദവാർഷിക പരീക്ഷ മുതൽ 2019 വാർഷിക പരീക്ഷ വരെ സോഷ്യൽ സയൻസ് 1 ൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും . അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ,
ബിജു എം  ,GHSS PARAPPA, KASARAGOD
കോളിൻ ജോസ് DR.AMMR GOVT HSS KATTELA , TVPM
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC FIRST TERM REVISION TIPS 2019