Showing posts with label PHYSICS TEACHING MANUALS. Show all posts
Showing posts with label PHYSICS TEACHING MANUALS. Show all posts

Sunday, September 15, 2019

STANDARD 9 - PHYSICS - UNIT 3 - MOTION AND AND LAWS OF MOTION TEACHING MANUALS ( MODULE 1 AND 2 )

ഒമ്പതാം ക്‌ളാസ്സിലെ ഫിസിക്സ്‌ മൂന്നാം അധ്യായത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളായി തിരിച്ച് രണ്ടു TM(Teaching Manual) തയാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വി.എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് , സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം , എറണാകുളം .
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു..
CLICK HERE TO DOWNLOAD  TEACHING MANUAL 1 & 2  BASED ON MOTION AND LAWS OF MOTION (MAL MEDIUM) 

MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR
STANDARD 9 - PHYSICS - UNIT 3 - LAW OF CONSERVATION OF ENERGY - VIDEO CLASS STANDARD 9 PHYSICS UNIT 3 - WHY HANDS DRAWN BACK WHILE CATCHING CRICKET BALL - NEWTON'S LAWS - VIDEO CLASS
PLUS ONE  TERMINAL EVALUATION 2019 PHYSICS - SAMPLE QUESTION PAPER - SET 2  WITH ANSWER KEY
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY FIRST TERMINAL EVALUATION:2019 - SAMPLE QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY  SET 1
FIRST TERM EVALUATION 2019 - PHYSICS SAMPLE QUESTION PAPER MAL MEDIUM 
FIRST TERM EVALUATION 2019 - PHYSICS SAMPLE QUESTION PAPER MAL MEDIUM
FIRST TERM EVALUATION 2019 - CHEMISTRY  SAMPLE Q.PAPER  AND ANS KEY - MAL MEDIUM (corrected)
FIRST TERM EVALUATION 2019 - CHEMISTRY  SAMPLE Q.PAPER  AND ANS KEY -ENG MEDIUM(corrected)