സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

BLOG TEAM

RAVEENDRANATHA NAYAK S                    

Retd.HEADMASTER
SSHS SHENI
POST MAIRE
VIA PERLA
KASARAGOD DISTRICT
KERALA
email :11037sheni@gmail.com
9846965309


GANAPATHIRAMANA P
PRINCIPAL IN CHARGE                                             

SSHSS SHENI
MOB:9447491353

SHREESHA KUMAR M.P
SITC                                                        

SSHS SHENI
POST MAIRE VIA PERLA
KASARAGOD 
KERALA
email :shreeshaedneer@gmail.com
9447490316

18 comments:

 1. sir pls contact 9846390735

  ReplyDelete
 2. Election Tips വളരെ മെച്ചം
  Thank You

  ReplyDelete
 3. Good and useful blog, can I get ur contact number

  ReplyDelete
 4. pls post afree software useful for our school.
  ghss chullikode04832756030,9745137987

  ReplyDelete
 5. good blog....
  thank you for ICT WORKSHEETS from Houlath Tr &
  thank you for hindi study meterials from sadasivan sir.

  ReplyDelete
 6. very good work sir.....thank you sadasivan sir...hindi study meterials are very useful....please send some TM

  ReplyDelete
 7. സർ , ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്.എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പുനർവിന്യാസം പൂർത്തിയാകാത്ത അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.പക്ഷേ അവരുടെ സെപ്തംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മാറി കൊടുത്തില്ല.ഒക്ടോബറിലേയും കൊടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ.... ? ദയവായി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട്.

  ReplyDelete
 8. Very Useful blog ,Thank U BLOG TEAM
  TomJose

  ReplyDelete
 9. I enjoyed reading your post on Karnataka PUC Result 2017. very nice share. I want to twit this to my followers roof replacement of Karnataka PUC Result 2017.

  ReplyDelete
 10. Good Blog Sir... your blog is very helpful... I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.

  Packers And Movers In Nashik

  ReplyDelete
 11. sslc maths exam too tough

  ReplyDelete
 12. Nice article and thanks for sharing your knowledge. I really appropriate your views.

  Packers And Movers In Noida

  ReplyDelete
 13. • You have posted a very detail document. I read all of your article and I really like it, I understand your point of view.
  * gmail sign up
  * Street view
  * Boy names starting with J

  ReplyDelete
 14. there is any blog for +1 science

  ReplyDelete