The Kerala Disaster and Public Health Emergency (special Provisions) Ordinance 2020..See downloads**എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകളില്‍ ബില്ല് മാറി നല്‍കുന്ന ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് DPI ltr dated 29-04-2020..See downloads**Processing of salary bills in SPARK for the months 04/2020 to 08/2020 - Instructions - Issued.Circular dtd 25-04-2020..See downloads**


Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com
Showing posts with label IT. Show all posts
Showing posts with label IT. Show all posts

Sunday, June 28, 2020

SSLC INFORMATION TECHNOLOGY -UNIT 1 : THE WORLD OF DESIGNING : VIDEO TUTORIALS

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് കല്പകാഞ്ചേരി ജി.വിഎച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ അദ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാര്‍. കൂടാതെ Inkscape ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണുന്നതിന്റെ സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
INKSCAPE ACTIVITY 1.1
INKSCAPE ACTIVITY 1.2
INKSCAPE ACTIVITY 1.3
INKSCAPE ACTIVITY 1.4
INKSCAPE ACTIVITY 1.5
INKSCAPE ACTIVITY 1.6

INKSCAPE ACTIVITY 1.7
INKSCAPE ACTIVITY 1.8
INKSCAPE ACTIVITY 1.9
INKSCAPE ACTIVITY 1.10
INKSCAPE ACTIVITY 1.11
INKSCAPE ACTIVITY 1.12 
പ്രയോജനപ്രദമായ ചില ടിപ്പുകൾ
ഒപ്പാസിറ്റി, സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ

Wednesday, June 10, 2020

STANDARD IX - UNIT 1 LAYOUT OF PICUTRES -VIDEO TUTORIAL BY TECHNO TEXT YOU TUBE CHANNEL

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ഐ.സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ LAYOUT OF PICTURES  എന്ന പാഠത്തിലെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തങ്ങളെ(practical) വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയല്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യ്യുകയാണ് Bless, Techno Text youtube Channel.

SSLC ICT - UNIT 1 - WORLD OF DESIGNING -VIDEO TUTORIAL BY TECHNO TEXT YOU TUBE CHANNEL

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ ഡിസൈനിങ്ങ് ലോകത്തേക്ക് എന്ന പാഠത്തിലെ വിവിധ പ്രവര്‍ത്തങ്ങളെ(practical) വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയല്‍സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യ്യുകയാണ് Bless, Techno Text youtube Channel.

Monday, June 8, 2020

SSLC ICT - UNIT 1 - WORLD OF DESIGNING - LOGO CREATION - VIDEO TUTORIAL

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എന്ന പാഠത്തിലുള്ള ലോഗോ വരയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയല്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി ധന്യ ടീച്ചർ  MKHMMOVHSS Mukkom.
ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SSLC ICT - UNIT 1 - WORLD OF DESIGNING - LOGO CREATION - VIDEO TUTORIAL

Thursday, June 4, 2020

STANDARD IX - ICT - UNIT 1 - LAY OUT OF PICTURES - ONLINE CLASS - PART 1 : BY KITES VICTERS

ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്  കുുട്ടികള്‍ക്കായി ഇന്ന് (04-06-2020) KITE VICTERS - സംപ്രേഷണം ചെയ്ത  INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
KITE VICTERS STD 9 Information Communication and Technology Class 01 (First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

Wednesday, June 3, 2020

Saturday, May 9, 2020

HOW TO USE GOOGLE CLASSROOM - VIDEO TUTORIAL BY:DHANYA TEACHER

കോവിഡ് കാരണം സ്‌കൂള്‍ ആരംഭം അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിനാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ ക്ലാസ്സ് റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രീമതി ധന്യ ടീച്ചര്‍ , MKHMMOVHSS Mukkom.
ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

HOW TO USE GOOGLE CLASSROOM ON MOBILE - VIDEO TUTORIAL 

Friday, May 8, 2020

HOW TO COLLECT DATA FROM PARENTS AND STUDENTS ONLINE USING GOOGLE FORMS - TUTORIAL BY ROY JOHN

കൊറോണക്കാലത്ത് ഓൺലൈനായി കുട്ടികളിൽനിന്ന് എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം?
ഫോൺ നമ്പർ,  മേൽവിലാസത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇൻറർനെറ്റ് മുഖേന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം?
 ഓരോ വിഷയങ്ങളുടേയും  മാർക്കുകൾ അതാത് വിഷയങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരിൽ നിന്ന്  ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം?
എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ സൗജന്യമായി  അപേക്ഷ ഫോം നിർമ്മിക്കാം/ സ്വീകരിക്കാം?
സ്വീകരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് മുഖേന അവലോകനം ചെയ്യാം?
LP, UP, HS, HSS, COLLEGE അധ്യാപകർക്കും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന,വളരെ ലളിതമായി മലയാളം വിശദീകരണത്തോടെ ഉദാഹരണസഹിതം  വിവരിക്കുന്ന, വെറും 13 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ& Roy John, HSST, St.Aloysius HSS Elthuruth .
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Collecting and summarising data online from students and parents using Google forms
RELATED POST
Adding Maths, Physics, Chemistry equations, formula to Google forms, quizzes, word processors easily

Monday, April 20, 2020

ICT TRAINING FOR PRIMARY TEACHERS -MARCH 2020 - VIDEOS OF ALL ACTIVITIES

കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ക്കുവേണ്ടി മാര്‍ച്ച് 2020ല്‍ നടത്തിയ ICT പരിശീലനത്തിന്റെ Day 1 മുതല്‍ Day 5 വരെയുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ School Vishesham യുട്യൂബ് ചാനലിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാളിയര്‍  എസ് എം എച്ച് എസ്  സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍  ശ്രീ ബിബിഷ് ജോണ്‍ സാര്‍.
വീഡിയോകള്‍ ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്തബിബിഷ് ജോണ്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ICT TRAINING FOR PRIMARY TEACHERS | ALL DAY ACTIVITIES  |MARCH 2020

VIDEOS WITH PLAY LIST  (21 VIDEOS )

Friday, April 10, 2020

ICT PRIMARY TEACHERS TRAINING DAY 5- LIBRE OFFICE IMPRESS

അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിലെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റികളും (ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ) എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക.
ഈ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിക്കുന്നത്  ശ്രീ സൂരജ് സാര്‍, എഡ്യു സോണ്‍ ഫോര്‍ യു , You Tube channel.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

ICT TEACHER'S TRAINING DAY 5 LIBRE OFFICE IMPRESS -UBUNTU -COMPUTER TRAINING-VACATION TRAINING

RELATED POST
How to convert presentations in ppt or odp to PDF
How to copy text from image
ubuntu ടെർമിനൽ കമാൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് -scrcpy
സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്
HOW TO RESET SOFTWARES IN UBUNTU - ICT TEACHER'S TRAINING DAY 3 - MALAYALAM-ICT TUTORIAL
ICT TEACHER'S TRAINING DAY 2 ACTIVITY 4.1,4.2 
10 USEFUL VIDEOS FOR TEACHERS

Tuesday, April 7, 2020

ICT TRAINING - 5 TH DAY ACTIVITY - HOW TO EXPORT PRESENTATIONS TO PDF

അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിലെ അഞ്ചാം ദിനത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റിയായ ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ്  ഫയലുകൾ PDF ലേക്ക് export ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സൂരജ് സാര്‍, എഡ്യു സോണ്‍ ഫോര്‍ യു , You Tube channel.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ന്നദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
How to convert presentations in ppt or odp to PDF

Tuesday, March 31, 2020

TECHNIQUES USEFUL FOR TEACHERS - VIDEO TUTORIALS BY EDUZONE FOR YOU, YOU TUBE CHANNEL

അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഏതാനും വീഡിയോകള്‍ ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ  സൂരജ് , Gups Vilakkode, Eduzone  for you you tube channel.
സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വായിച്ച ബുക്കിലെയോ പേപ്പറിലെ യോ വരികൾ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ വാട്സാപ്പിലോ ഫെയിസ് ബുക്കിലോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ? എളുപ്പത്തിൽ ആ സൂതവിദ്യ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നറിയാൻ താഴെയുള്ള വിഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ...

മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ അതുപോലെ കാണാൻ രണ്ടു വഴികൾ

10 USEFUL VIDEOS FOR TEACHERS

അധ്യാപകർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട  പത്ത് വീഡിയോകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സൂരജ് സാര്‍, Gups Vilakkode, Eduzone  for you you tube channel.
അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് സൂരജ്  സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി ഈസിയായി പഠിക്കാം
https://youtu.be/yUJk48cnRvM
2. LSS USS പഠനത്തിനൊരാപ്പ്
https://youtu.be/r9Xbqnaa088
3. സമഗ്രയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന വിധം
https://youtu.be/N-V9IuAvgSo
4. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച്സമഗ്രയിൽ എളുപ്പത്തിൽ TM തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

https://youtu.be/l7h8Z-fExec
5 . സമഗ്രയിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം
https://youtu.be/nciYhu6XI6Q
6. സമഗ്രയിൽ TM നു പ്രതികരണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം .. 

https://youtu.be/n1SVd2HlzNE 

 https://youtu.be/h0I4CZhQ4pA
 7.  സമഗ്രയുടെ മറന്നു പോയ പാസ് വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം 
https://youtu.be/hrbLOHP847s
8. സമഗ്രയിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള TM ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം 

https://youtu.be/nciYhu6XI6Q
9. സമഗ്രയിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ / വീഡിയോ/image തുടങ്ങിയ റിസോഴ്സുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം

https://youtu.be/nciYhu6XI6Q
10. PDF ഫയലുകൾ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ എഡിറ്റു ചെയ്യാം
https://youtu.be/h0I4CZhQ4pA

Monday, March 30, 2020

ICT VIDEO TUTORIALS FOR TEACHERS BY SURAJ SIR

ഐ. ടി ട്രൈനിംഗ് സമയത്ത് അധ്യാപകര്‍ നേരിടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുടം അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളും വീഡിയോ ഫയലില്‍നിന്ന് ഓഡിയോ വേര്‍പ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയും വീഡിയോകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശ്രീ സൂരജ് സാര്‍, Gups Vilakkode, Eduzone  for you you tube channel.
അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വാഡിയോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത് സൂരജ്  സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. പലപ്പോഴും ഓഡിയോ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതിയ വീഡിയോയിലോ ഓഡിയോ മാത്രമായോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഓഡിയോ മാത്രമായി വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ശബ്ദരഹിതമാക്കാനും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്താനും നമുക്ക് ഉബുണ്ടുവിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അതിനായി കാണുക.
HOW TO SEPARATE AUDIO FROM VIDEO FILE USING AUDACITY IN MALAYALAM ||EXTRACT AUDIO FROM VIDEO

2. ഉബുണ്ടുവിൽ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളിൽ എന്തെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അത് പഴയതുപോലെ എങ്ങനെ ആക്കാം എന്നറിയാനായി.... ഉദാ: IT ട്രെയിനിംഗിലെ മൂന്നാം ദിനത്തിലെ GIMP ൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടൂൾബാർ കാണുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം.... അറിയാനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക
HOW TO RESET SOFTWARES IN UBUNTU - ICT TEACHER'S TRAINING DAY 3 - MALAYALAM-ICT TUTORIAL
3. ICT അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിലെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട 4th ആക്ടിവിറ്റികളിൽ താരതമ്യേന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 2.4.1&2.4.2 എന്നിവ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നറിയാനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Wednesday, February 26, 2020

VIDYAVANI SSLC RADIO CLASS BY AIR KAVARATTI - MALAYALAM -PART II

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ആകാശവാണി കവരത്തി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ റേഡിയോ പാഠങ്ങളില്‍ ഇന്ന്  മലയാളം കേരള പാഠാവലി, അടിസ്ഥാന പാഠാവലി പരീക്ഷകളില്‍ ഉത്തരമെഴുതുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്  ശ്രീമതി സറീന ജാസ്‍മിന്‍ .
ക്ലാസ് കേള്‍ക്കാം..മറ്റുവര്‍ക്കും കേള്‍പ്പിക്കാം...
 
SSLC VIDHYAVANI - MALAYALAM - PART II
SSLC VIDHYAVANI - MALAYALAM - PART I
SSLC VIDHYAVANI ICT
SSLC VIDHYAVANI - ARABIC
SSLC VIDHYAVANI - ENGLISH
SSLC VIDHYAVANI -HINDI
SSLC VIDHYAVANI -SOCIAL
SSLC VIDHYAVANI -MATHEMATICS
SSLC VIDHYAVANI -CHEMISTRY
SSLC VIDHYAVANI - BIOLOGY 

SSLC VIDHYAVANI PHYSICS

SSLC VIDHYAVANI - ICT RADIO CLASS BY ALL INDIA RADIO KAVARATTI

എസ്.എസ്.എല്‍ സി പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ആകാശവാണി കവരത്തി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ റേഡിയോ പാഠങ്ങളില്‍ ഇന്ന്  സംപ്രേഷണം ചെയ്ത  ഐ.ടി വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള റേഡിയോ ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് .
ക്ലാസ് കേള്‍ക്കാം..മറ്റുവര്‍ക്കും കേള്‍പ്പിക്കാം...
SSLC VIDHYAVANI ICT RADIO CLASS BY AIR KAVARATTI
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL - MAL MEDIUM 
SSLC IT MODEL EXAM -THEORY QUESTIONS(ENG MEDIUM) WITH ANSWERS BY RAMSHITHA TEACHER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM) WITH ANSWERS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL 2020  
SSLC IT QUESTION POOL 202O BY DHANYA  TEACHER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL 2020 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTION POOL 2019   
SSLC-IT-MODEL PRACTICAL EXAMINATION- 2020- QUESTIONS AND SOLUTIONS-VIDEOS BY DHANYA TEACHER
SSLC IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS VIDEOS BY SUSEEL KUMAR

SSLC IT EXAM 2020 - MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

PRAMOD MOORTHY 
SSLC IT MOBILE APP WITH THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS OF MODEL EXAM 2020 BY PRAMOD MOORTHY
 MANOJ SIR 
SSLC ICT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS BY MANOJ SIR
NISHAD N M
SSLC IT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS. SOLUTIONS AND SUPPORTING DOCUMENTS
SAMPLE QUESTIONS BY KITES  
SSLC IT MODEL PRACTICAL EXAM QUESTIONS 2020 AND SUPPORTING DOCUMENTS BY KITES 
Sample questions for SSLC IT Examination 2020 -Practical Examination-Malayalam Medium Sample questions for SSLC IT Examination 2020 -Practical Examination-Kannada Medium 
VIJAYAVANI 2020
VIJAYAVANI - ICT - PART 1 - RADIO PROGRAMME

VIJAYAVANI ICT - PART II - RADIO PROGRAMME
VIJAYAVANI RADIO PROGRAMME PART III
2019 QUESTIONS
IT THEORY THEORY QUESTIONS BY SUSEEL KUMAR GVHSS KALPAKANCHERY
IT THEORY QUESTIONS MAL MEDIUM BY SUSEEL KUMAR  IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM BY SUSEEL KUMAR   
IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2019 BY THAFSEER MOHAMMED
SSLC IT THEORY QUESTIONS - ENGLISH MEDIUM - COMPLIED BY THAFSEER MOHAMMED
 
IT THEORY QUESTIONS FROM THE MODEL EXAM 2019 – ENG MEDIUMBY JASEER  
SSLC  IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(ENGLISH MEDIUM) BY JASIR
IT THEORY THEORY QUESTIONS  FROM MODEL EXAM 2018 BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRIMANGALAM 
IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRINAMGALAM

Monday, February 24, 2020

SSLC IT THEORY QUESTION POOL 2020 MAL MEDIUM BY PRINCE ANTONY

നാളെ (25-02-2020) തുടങ്ങുന്ന  പത്താം ക്ലാസ് ഐ ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്  വേണ്ടി  തിയറി പരീക്ഷക്ക് സഹായകരമായ ഒരു ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  പാലക്കാട് വാടാനാംകുറിശി GVHSS സ്‌കൂളിലെ SITC  ശ്രീ പ്രിന്‍സ് ആന്റണി സാറാണ്.സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL - MAL MEDIUM 
RELATED POSTS
SSLC IT MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS VIDEOS BY SUSEEL KUMAR
Sample questions for SSLC IT Examination 2020 -Practical Examination-Kannada Medium 
VIJAYAVANI 2020
VIJAYAVANI - ICT - PART 1 - RADIO PROGRAMME

VIJAYAVANI ICT - PART II - RADIO PROGRAMME
VIJAYAVANI RADIO PROGRAMME PART III
2019 QUESTIONS
IT THEORY THEORY QUESTIONS BY SUSEEL KUMAR GVHSS KALPAKANCHERY
IT THEORY QUESTIONS MAL MEDIUM BY SUSEEL KUMAR  IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM BY SUSEEL KUMAR   
IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2019 BY THAFSEER MOHAMMED
SSLC IT THEORY QUESTIONS - ENGLISH MEDIUM - COMPLIED BY THAFSEER MOHAMMED
 
IT THEORY QUESTIONS FROM THE MODEL EXAM 2019 – ENG MEDIUMBY JASEER  
SSLC  IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(ENGLISH MEDIUM) BY JASIR
IT THEORY THEORY QUESTIONS  FROM MODEL EXAM 2018 BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRIMANGALAM 
IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRINAMGALAM

Thursday, February 20, 2020

SSLC IT EXAM 2020 - MODEL EXAM PRACTICAL QUESTIONS AND ANSWERS

 പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐ.ടി. മോഡല്‍ പരീക്ഷയില്‍ ചോദിച്ച ചില പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെ പി.ഡി.എഫ്. ഫയല്‍ ഷേണി  ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്പകഞ്ചേരിയിലെ ശ്രീ സുശില്‍ കുമാര്‍ സാര്‍. ചോദ്യങ്ങളുടെ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയല്‍ എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അവയുടെ‍ വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകള്‍ യുട്യൂബില്‍കാണാന്‍ കഴിയും. കൂടാതെ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലിങ്കുകളുമുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നു
ശ്രീ സുശീല്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICAL QUESTIONS 
VIDEOS WITH PLAY LIST 23 VIDEOS)
MORE IT RESOURCES
SSLC IT MODEL EXAM -THEORY QUESTIONS(ENG MEDIUM) WITH ANSWERS BY RAMSHITHA TEACHER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM) WITH ANSWERS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL 2020  
SSLC IT QUESTION POOL 202O BY DHANYA  TEACHER 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL 2020 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTION POOL 2019   
SSLC-IT-MODEL PRACTICAL EXAMINATION- 2020- QUESTIONS AND SOLUTIONS-VIDEOS BY DHANYA TEACHER
PRAMOD MOORTHY
SSLC IT MOBILE APP WITH THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS OF MODEL EXAM 2020 BY PRAMOD MOORTHY
 MANOJ SIR
SSLC ICT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS BY MANOJ SIR

NISHAD N M
SSLC IT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS. SOLUTIONS AND SUPPORTING DOCUMENTS
SUSEEL KUMAR
HOW TO ATTEMPT SSLC IT EXAM ?..EXAM TIPS AND MID TERM IT QUESTIONS AND SOLUTIONS?
SAMPLE QUESTIONS BY KITES 
SSLC IT MODEL PRACTICAL EXAM QUESTIONS 2020 AND SUPPORTING DOCUMENTS BY KITES
Sample questions for SSLC IT Examination 2020 -Practical Examination-Malayalam Medium
Sample questions for SSLC IT Examination 2020 -Practical Examination-Kannada Medium
SSLC-IT-MODEL PRACTICAL EXAMINATION- 2020- QUESTIONS AND SOLUTIONS-VIDEOS 
2019 QUESTIONS
IT THEORY THEORY QUESTIONS BY SUSEEL KUMAR GVHSS KALPAKANCHERY
IT THEORY QUESTIONS MAL MEDIUM BY SUSEEL KUMAR 
IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM BY SUSEEL KUMAR   
IT THEORY QUESTIONS FROM MODEL EXAM 2019 BY THAFSEER MOHAMMED
SSLC IT THEORY QUESTIONS - ENGLISH MEDIUM - COMPLIED BY THAFSEER MOHAMMED
 
IT THEORY QUESTIONS FROM THE MODEL EXAM 2019 – ENG MEDIUMBY JASEER  
SSLC  IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS(ENGLISH MEDIUM) BY JASIR
IT THEORY THEORY QUESTIONS  FROM MODEL EXAM 2018 BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRIMANGALAM 
IT THEORY MODEL QUESTIONS AND ANSWERS BY MOHAMMED IQUBAL RAYIRINAMGALAM

Tuesday, February 18, 2020

SSLC IT MODEL EXAM -THEORY QUESTIONS(ENG MEDIUM) WITH ANSWERS

  ഐ.ടി മോഡല്‍ പരീക്ഷയില്‍ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍  ചോദിച്ച  തിയറി ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി Unit wise സമാഹരിച്ചു ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീമതി  Ramshitha A.V, Malabar HSS Alathiyur Tirur, Malapppuram.
ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

CLICK HERE TO DOWNLOAD IT THEORY QUESTIONS ENG MEDIUM) WITH ANSWERS 
MORE RESOURCES BY RAMSHITHA TEACHER
SSLC IT THEORY QUESTIONS AND ANSWERS - UNIT WISE 2019  (ENG MEDIUM)
RELATED POSTS
SSLC-IT-MODEL PRACTICAL EXAMINATION- 2020- QUESTIONS AND SOLUTIONS-VIDEO

Sunday, February 9, 2020

SSLC IT QUESTION POOL 2020

പത്താം ക്ലാസ് ഐ.ടി പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി  Model Exam2019 , SSLC Exam2019 , എന്നിവയില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്രമായ ചോദ്യശേഖരം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി ധന്യ ടീച്ചര്‍ , MKHMMOVHSS Mukkom.
ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD IT QUESTION POOL 2020
RELATED POST 
SSLC-IT-MODEL PRACTICAL EXAMINATION- 2020- QUESTIONS AND SOLUTIONS-VIDEOS
MORE IT RESOURCES
SSLC IT MOBILE APP WITH THEORY AND PRACTICAL QUESTIONS OF MODEL EXAM 2020 BY PRAMOD MOORTHY
SSLC ICT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS BY MANOJ SIR
SSLC IT MODEL EXAM 2020 - PRACTICAL QUESTIONS. SOLUTIONS AND SUPPORTING DOCUMENTS BY NISHAD N M