2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

SOFTWARES

9 comments:

rameshwara bhat said...
This comment has been removed by the author.
rameshwara bhat said...

Tremendous News in your blog. Really a helpful blog. A "search "is to be included in the top of the blog.
Rameshwara Bhat. S

ANIL S R said...

Pls include school TIME TABLE Software

Unknown said...

VERY MUCH USEFULL SITE...

MAHSS KODINHI said...

Have you any SW for printing Exam hall tickets for lower classes?

Anonymous said...

collect students data from sampoorna .preoare a template of hall ticket n writer and mailmerge

Unknown said...

I like your articles Very great and useful information really nice article latest java job openings in hyderabad

narayana bhat said...

Sir plz send school time table software.....

my gmail id : bnbhatbayadi15@gmail.com

narayana bhat said...

sir i want school time table software