2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 17 February 2019

PDF SOFTWARES CREATED BY LITTLE KITES UNIT TSNMHS KUNDURKUNNU

രണ്ട് PDFകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHSന ലെ Little Kites യൂണിറ്റ്.
1. SAMETHAM_DATA
സമേതം (https://sametham.kite.kerala.gov.in/)എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പോര്‍ട്ടലില്‍ നിന്ന് ഒരു വിദ്യാലയം ENTER ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ PDF രൂപത്തില്‍ ലഭിക്കുവാനുള്ളത്.
ഇതിനായി ആദ്യം
sametham_pdf.deb എന്ന ഫയലും തുടര്‍ന്ന് sametham_data.deb എന്ന ഫയലും install ചെയ്യുക.
തുടര്‍ന്ന്
Application-UniversalAccess എന്ന ക്രത്തില്‍ RUN ചെയ്യുക
2.GamPDFCompressor
ഒരു PDF ഫയലിന്റെ സൈസ് കംപ്രസ്സ് ചെയ്യുവാനുള്ളത്.
ഇതിനായി gampdf-compressor.deb എന്ന ഫയല്‍ install ചെയ്ത്
Application-UniversalAccess എന്ന ക്രമത്തില്‍ RUN ചെയ്യുക
NOTE : കംപ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട PDF ന്റെ filename ല്‍ blank space ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത്  delete ചെയ്യണം.

ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ  കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHSലെ Little Kites യൂണിറ്റിനും അതിന് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനം ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Click Here to download samaetham-data_0.0-1_all.deb
Click Here to download sametham_pdf.deb
Click Here to download gampdf-compressor_0.0-1_all.deb

No comments: