INTRODUCTION OF ETSB SYSTEM - DETAILED INSTRUCTIONS TO DDOS, TREASURY OFFICERS AND EMPLOYEES..see downloads for details**ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരിൽനിന്നും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ചെക്ക് ഓഫീസറായി 39500 -83000 രൂപ ശമ്പളനിരക്കിൽ നിയമിച്ചു -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു....ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുകൾൾOEC Lumpsumgrantന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ 10 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു, 2019 ജൂലൈയില്‍ നടക്കുന്ന ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഓണ്‍ലൈനായി ജൂലൈ 5നകം അപേക്ഷിക്കണം.** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

QUESTION PAPERS

SSLC EXAM MARCH 2018 - QUESTION PAPERS AND OFFICIAL ANSWER KEYS

SSLC MODEL EXAM 2017 QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

MATHS REVISION QUESTIONS STD 9 AND 10 - BY SATHEESAN MANGALAM

SSLC SOCIAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPERS 2019(2 SETS) WITH ANSWER KEYS BASED ON THE NEW PATTERN OF EXAM

SSLC ENGLISH - ANALYTICAL QUESTIONS FROM TEXTUAL PASSAGES

SSLC MATHS SAMAGRA QUESTION POOL ENG AND MALAYALAM MEDIUM

NTSE/NMMS PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS - KERALA 2014, 2015 , 2016 AND 2017

FIRST TERM EVALUATION QUESTION PAPERS 2018 - STANDARD VIII

FIRST TERM EVALUATION 2018 - STANDARD 9 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

FIRST TERM EVALUATION 2018 -STD 10 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

FIRST TERMINAL EXAMINATION 2015 STD VIII - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEY

FIRST TERM EXAM 2016 SAMPLE QUESTION PAPERS SET 2 - ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM WITH ANSWER KEY

FIRST MID TERM QUESTION PAPERS - STANDARD 8, 9 AND 10

STANDARD 10 - BIOLOGY - UNIT TEST QUESTION PAPERS 3- SETS

SSLC FIRST TERM EVALUATION 2018 - HINDI QUESTION PAPERS PREPARED BY PAULY M.P

No comments: