2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 30 January 2019

SSLC SOCIAL PRE MODEL EXAMINATION QUESTION PAPERS 2019 - 8 SETS

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേത്പോലെ പത്താം ക്ലാസ്സ് കുട്ടികള്‍ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയിലെ 8 സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ ആറ്  സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന .ഈ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സെറ്റ് ചോദ്യ  പേപ്പറുകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി  പോസ്റ്റ് അപ്‌ഡെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍  ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആ സ്കൂളിലെ  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാര്‍. ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPERS 2019 
SOCIAL SET 1  PART A (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET I  PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET VI PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET V PART A ENGLISH MEDIUM))
SOCIAL  SET IV PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET III PART A (ENGLISH MEDIUM) 
SOCIAL SET 7 (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET 8(ENGLISH MEDIUM
RELATED POSTS 
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPERS 2018  
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 1
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 2
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET3
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 4
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 5
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 6
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 1
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 2
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 3
MATH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 4
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 5 
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 6 

MAP SCORE - 8 PAGES
SSLC SOCIAL ALL IN ONE POST  - CLICK HERE   

No comments: