12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 30 January 2019

SSLC SOCIAL PRE MODEL EXAMINATION QUESTION PAPERS 2019 - 8 SETS

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേത്പോലെ പത്താം ക്ലാസ്സ് കുട്ടികള്‍ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പരീക്ഷയിലെ 8 സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളില്‍ ആറ്  സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന .ഈ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് സെറ്റ് ചോദ്യ  പേപ്പറുകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി  പോസ്റ്റ് അപ്‌ഡെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍  ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആ സ്കൂളിലെ  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാര്‍. ശ്രീ ബിനോയ് ജോസെഫ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPERS 2019 
SOCIAL SET 1  PART A (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET I  PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET VI PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET V PART A ENGLISH MEDIUM))
SOCIAL  SET IV PART B (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET III PART A (ENGLISH MEDIUM) 
SOCIAL SET 7 (ENGLISH MEDIUM)
SOCIAL SET 8(ENGLISH MEDIUM
RELATED POSTS 
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPERS 2018  
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 1
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 2
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET3
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 4
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 5
SSLC SOCIAL MODEL QUESTION PAPER SET 6
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 1
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 2
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 3
MATH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 4
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 5 
MATCH THE FOLLOWING QUESTIONS SET 6 

MAP SCORE - 8 PAGES
SSLC SOCIAL ALL IN ONE POST  - CLICK HERE   

No comments: