The Kerala Disaster and Public Health Emergency (special Provisions) Ordinance 2020..See downloads**എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകര്‍ റിട്ടയര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകളില്‍ ബില്ല് മാറി നല്‍കുന്ന ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് DPI ltr dated 29-04-2020..See downloads**Processing of salary bills in SPARK for the months 04/2020 to 08/2020 - Instructions - Issued.Circular dtd 25-04-2020..See downloads**


Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com
Showing posts with label EDUPORT YOU TUBE CHANNEL. Show all posts
Showing posts with label EDUPORT YOU TUBE CHANNEL. Show all posts

Sunday, February 21, 2021

SSLC MATHS FOCUS AREA BASED VIDEO TUTORIALS

വെറും 20 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മാത്‍സ് മുഴുവൻ പഠിക്കാം!
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള  ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിവിഷൻ രീതിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
 മാത്രമല്ല ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഒപ്പവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്
 എൻ.ഐ.ടി/ ഐ.ഐ.ടി / എയിംസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ.
തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് യൂടൂബിൽ കാണാൻ
https://youtube.com/playlist?list=PLn1o5SuzcKp4RPczYTbjbZTRQFLXQ6-hu

Thursday, May 7, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 11 - STATISTICS - VIDEO CLASS PART 1 AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ പതിനൊന്നാം  യൂണിറ്റായ സ്ഥിതിവിവരകണക്ക് എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 +919526998855 - വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നല്‍കുന്നതായിരിക്കും.
അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHEMATICS - UNIT 11 - STATISTICS - സ്ഥിതിവിവരകണക്ക് - PART 1
 SSLC MATHEMATICS - UNIT CHAPTER 8 - SOLIDS - PRACTICE QUESTIONS -PART 3   MAL MEDIUM
 SSLC MATHEMATICS - UNIT CHAPTER 8 - SOLIDS - PRACTICE QUESTIONS - PART 3 ENG MEDIUM    
CHAPTER 8 - SOLIDS -PART 2 PRACTICE QUESTIONS MM
CHAPTER 8 - SOLIDS -PART 2 PRACTICE QUESTIONS EM 
 
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 8 - SOLIDS- ഘനരൂപങ്ങള്‍ - VIDEO
SSLC MATHEMATICS -CHAPTER 8 - SOLIDS - PRACTICE QUESTIONS MM
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 8 - SOLIDS - PRACTICE QUESTIONS EM 

SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS -തൊടുവരകള്‍ -  VIDEO
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS- PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS- PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA -ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും  -PART 2 -VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART 2 - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART  2  PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM 

Geometry and Algebra | ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും | Chapter 9 | Part 1 | SSLC Maths Crash Course  - VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Coordinates | സൂചകസംഖ്യകൾ | Chapter 6 | SSLC Maths Crash Course

UNIT 5 - TRIGNOMETRY - PART 3 - PRACTICE QUESTIONS - ENG.MED.
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS -ENG MEDIUM
വൃത്തങ്ങൾ | Circles | Part 2 | SSLC Maths Crash Course 
PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM

PRACTICE QUESTIONS - ENG MEDIUM
Circles | വൃത്തങ്ങൾ | Chapter 2 - Part 1|
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES -  MAL MEDIUM 
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES ENG  MEDIUM
What is This Course About? എന്താണീ കോഴ്സ്? - Video 
Study Method - പഠിക്കേണ്ട രീതി | SSLC Maths Crash Course - video
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 1 - video

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 1

ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 1
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 2 
ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 2
ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MED-PART 2
സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം | Probability | Mathematics of Chances Full 
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Second Degree Equations | രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ  
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST MAL MEDIUM 
MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST- ENG MEDIUM 
VIDEOS WITH PLAYLIST(16 VIDEOS) 
SSLC MATHEMATICS BASE COURSE FOR SLOW LEARNERS(14 videos)

Tuesday, April 28, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ CHAPTER WISE VIDEO CLASSES AND ONLINE TESTS (MM & EM )

"കണക്ക് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാപോരായിരുന്നോ എന്റെ കൊറേണേ"എന്നാണ് പല പത്താം ക്ലാസുകാരും പിറുപിറുക്കുന്നത്.
പത്താം ക്ലാസുകാരായ കുട്ടികൾ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ്.
പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കീറാമുട്ടിയായ കണക്ക്.
കണക്കിനെ പേടിച്ച് ഉള്ളുരുകി കഴിയുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാവുകയാണ് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ.
ആയഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ NIT,IIT വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമിച്ച വീഡിയോ പാഠഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനകം കണക്കിനെ വരുതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു.
വെറും 20 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
കണക്കിന്റെ ബാലപാഠം അറിയാത്തവർക്കും ഇത് വഴി കണക്കിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിമത്രെ..
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഓരോ പാഠഭാഗളുടെ ഒപ്പവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്.
 +919526998855
വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഇവർ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു.
വീഡിയോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത  അജാസ് സാറിന്  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Monday, April 27, 2020

SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS -തൊടുവരകള്‍ - VIDEO AND PRACTICE QUESTIONS

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ഏഴം  യൂണിറ്റായ തൊടുവരകള്‍ എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS -തൊടുവരകള്‍ -  VIDEO
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS- PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS - CHAPTER 7 - TANGENTS- PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
RELATED POSTS
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA -ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും  -PART 2 -VIDEO
SLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART 2 - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART  2  PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM 

Geometry and Algebra | ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും | Chapter 9 | Part 1 | SSLC Maths Crash Course  - VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Coordinates | സൂചകസംഖ്യകൾ | Chapter 6 | SSLC Maths Crash Course

Thursday, April 23, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 9 -GEOMETRY AND ALGEBRA PART 2- VIDEO CLASS AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ഒന്‍പതാം യൂണിറ്റായ ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA -ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും  -PART 2 -VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART 2 - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  -PART  2  PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM 

RELATED POSTS
Geometry and Algebra | ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും | Chapter 9 | Part 1 | SSLC Maths Crash Course  - VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Coordinates | സൂചകസംഖ്യകൾ | Chapter 6 | SSLC Maths Crash Course

Wednesday, April 22, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 9 -GEOMETRY AND ALGEBRA - VIDEO CLASS AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ ഒന്‍പതാം യൂണിറ്റായ ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലനം ലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
Geometry and Algebra | ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും | Chapter 9 | Part 1 | SSLC Maths Crash Course  - VIDEO
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SSLC MATHEMATICS UNIT 9 - GEOMETRY AND ALGEBRA  - PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
RELATED POSTS 
SSLC MATHS - UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - PART 2 MAL & ENG MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY - PART  2 PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY -PART 2  PRACTICE QUESTIONS - ENG  MEDIUM
SSLC MATHS- UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - MAL& ENG MEDIUM - VIDEO PART 1  
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS -ENG MEDIUM
വൃത്തങ്ങൾ | Circles | Part 2 | SSLC Maths Crash Course
PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
PRACTICE QUESTIONS - ENG MEDIUM
Circles | വൃത്തങ്ങൾ | Chapter 2 - Part 1|
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES -  MAL MEDIUM 
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES ENG  MEDIUM
What is This Course About? എന്താണീ കോഴ്സ്? - Video
Study Method - പഠിക്കേണ്ട രീതി | SSLC Maths Crash Course - video
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 1 - video

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 1 

ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 1
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 2 

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 2
ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 2

സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം | Probability | Mathematics of Chances Full 

PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Second Degree Equations | രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ  

SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST MAL MEDIUM 

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST- ENG MEDIUM 
PLAY LIST OF 6 VIDEOS

Tuesday, April 21, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 6 - COORDINATES - VIDEO CLASS AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ Eആറാം യൂണിറ്റായ സൂചകസംഖ്യകള്‍ എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലനം ലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
Coordinates | സൂചകസംഖ്യകൾ | Chapter 6 | SSLC Maths Crash Course
RELATED POSTS
SSLC MATHS - UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - PART 2 MAL & ENG MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY - PART  2 PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY -PART 2  PRACTICE QUESTIONS - ENG  MEDIUM
SSLC MATHS- UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - MAL& ENG MEDIUM - VIDEO PART 1  
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS -ENG MEDIUM
വൃത്തങ്ങൾ | Circles | Part 2 | SSLC Maths Crash Course
PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
PRACTICE QUESTIONS - ENG MEDIUM
Circles | വൃത്തങ്ങൾ | Chapter 2 - Part 1|
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES -  MAL MEDIUM 
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES ENG  MEDIUM
What is This Course About? എന്താണീ കോഴ്സ്? - Video
Study Method - പഠിക്കേണ്ട രീതി | SSLC Maths Crash Course - video
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 1 - video

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 1 

ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 1
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 2 

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 2
ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 2

സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം | Probability | Mathematics of Chances Full 

PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Second Degree Equations | രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ  

SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST MAL MEDIUM 

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST- ENG MEDIUM 
PLAY LIST OF 6 VIDEOS

Monday, April 20, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 5 - TRIGNOMETRY -PART 3- VIDEO CLASS AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ  അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലെ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം (Part 3) മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
SSLC Mathematics - Trigonometry | ത്രികോണമിതി | Chapter 5 | Part 3 | SSLC Maths Crash Course

UNIT 5 - TRIGNOMETRY - PART 3 - PRACTICE QUESTIONS - MAL.MED.
UNIT 5 - TRIGNOMETRY - PART 3 - PRACTICE QUESTIONS - ENG.MED.
RELATED POSTS
SSLC MATHS - UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - PART 2 MAL & ENG MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY - PART  2 PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY -PART 2  PRACTICE QUESTIONS - ENG  MEDIUM
SSLC MATHS- UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - MAL& ENG MEDIUM - VIDEO PART 1  
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS -ENG MEDIUM
വൃത്തങ്ങൾ | Circles | Part 2 | SSLC Maths Crash Course
PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
PRACTICE QUESTIONS - ENG MEDIUM
Circles | വൃത്തങ്ങൾ | Chapter 2 - Part 1|
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES -  MAL MEDIUM 
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES ENG  MEDIUM
What is This Course About? എന്താണീ കോഴ്സ്? - Video
Study Method - പഠിക്കേണ്ട രീതി | SSLC Maths Crash Course - video
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 1 - video

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 1 

ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 1
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 2 

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 2
ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 2

സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം | Probability | Mathematics of Chances Full 

PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Second Degree Equations | രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ  

SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST MAL MEDIUM 

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST- ENG MEDIUM 
PLAY LIST OF 6 VIDEOS

Sunday, April 19, 2020

SSLC MATHS CRASH COURSE TO ENSURE A+ - UNIT 5 - TRIGNOMETRY -PART 2 - VIDEO CLASS AND ONLINE TEST (MM & EM )

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ  അഞ്ചാം യൂണിറ്റിലെ ത്രികോണമിതി എന്ന പാഠത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇനി ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെയും ലളിതമായ  വിശകലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം (Part 2) മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ അജാസ് സാര്‍ Eduport You Tube channel .
വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം സ്വയം വിലയിരുത്തലിനായി  ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷ (MM & EM) എഴുതുവാനുള്ള  സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അജാസ് സാറിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

SSLC MATHS - UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - PART 2 MAL & ENG MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY - PART  2 PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC - TRIGNOMETRY -PART 2  PRACTICE QUESTIONS - ENG  MEDIUM
RELATED POSTS
SSLC MATHS- UNIT 5 - TRIGNOMETRY - CRASH COURSE - MAL& ENG MEDIUM - VIDEO PART 1  
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
SSLC MATHS - TRIGNOMETRY - PRACTICE QUESTIONS -ENG MEDIUM
വൃത്തങ്ങൾ | Circles | Part 2 | SSLC Maths Crash Course
PRACTICE QUESTIONS - MAL MEDIUM
PRACTICE QUESTIONS - ENG MEDIUM
Circles | വൃത്തങ്ങൾ | Chapter 2 - Part 1|
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES -  MAL MEDIUM 
PRACTICE QUESTIONS CIRCLES ENG  MEDIUM
What is This Course About? എന്താണീ കോഴ്സ്? - Video
Study Method - പഠിക്കേണ്ട രീതി | SSLC Maths Crash Course - video
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 1 - video

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 1 

ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 1
Arithmetic Sequences | സമാന്തര ശ്രേണികൾ | Part 2 

ARITHMETIC SEQUENCE ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM  PART 2
ARITHMETIC SEQUENCES ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM PART 2

സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം | Probability | Mathematics of Chances Full 

PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
PROBABILITY ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM
Second Degree Equations | രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ  

SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS MAL MEDIUM
SECOND DEGREE EQUATIONS ONLINE PRACTICE QUESTIONS ENG MEDIUM

SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST MAL MEDIUM 
SSLC MATHS - POLYNOMIALS ONLINE TEST- ENG MEDIUM 
PLAY LIST OF 6 VIDEOS