12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 October 2018

FIRST TERM EVALUATION 2018 -STD 10 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ച് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാംപാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ പത്താം ക്ലാസിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സുചികകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടതല്‍ ഉത്തര സൂചികകള്‍ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
 KERALA PADAVALI  - QP
ADISTHANA PADAVALI -  QP
ENGLISH  - QP
URDU - QP
HINDI -  QP                     Answer Key 1(Mal Medium) : By Rahul S.L ; ALL Saints HSS Puthayam, Anchal
SOCIAL SCIENCE  - QP MM || ENG MED || Answer Key 1(Eng. Medium) : By Abdul Vahid U C ; SIHS Ummathur, Kozhikode
PHYSICS - QP MM || ENG MED ||         Answer Key 1(Mal Medium) : By Ravi P ; HS Peringode
                                                 Answer Key 2(Eng. Medium)
CHEMISTRY -QP MM ||ENG MED ||       Answer Key 1(Mal Medium) : By Ravi P ; HS Peringode
                                                 Answer Key 2(Mal Medium)
BIOLOGY - QP   MM ||ENG MED ||       Answer Key 1(Eng. Medium) by Team Sheniblog
MATHEMATICS   MM ||ENG MED ||      Answer Key 1(Eng. Medium)

2 comments:

Sarkari Naukari said...

RRB ALP CBT 1 Result 2018 will be out by the 1st week of November 2018. Its is Expected, RRB ALP Result 2018 for CBT-1 will be released before Diwali. RRB will declare the RRB ALP Result 2018 online on the 21 regional RRB Websites. Candidates can check their Railway ALP Result 2018 by entering their Registration ID and Date of Birth.

Unknown said...

Plz add chemistry English question paper plzz