12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 27 March 2018

ANNUAL EXAM 2018 QUESTION PAPERS & ANSWER KEYS- POST UPDATED ON 31-03-2018 WITH MATHS ANSWER KEY BY BINOYI PHILIP

8,9 ക്ലാസുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകളും ഇന്ന് മുതല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
STANDARD 8 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION ANSWER KEY
ART EDUCATION ANSWER KEY
WORK  EDUCATION ANSWER KEY  BY : SUBRAHMANYAN C ; THS PAYYOLI
 SOCIAL ANSWER KEY MAL 1: MEDIUM BY BIJU M; GHSS PARAPPA , KASARAGOD & COLIN  JOSE E; DR.ARHSS KATTELA, TVM 
SOCIAL ANSWER KEY 2 - MAL  MEDIUM  BY : JEYANTHY R; HSA GMMGHSS PALAKKAD
SOCIAL ANSWER KEY 3 -  ENG MEDIUM  BY : JEYANTHY R; HSA GMMGHSS PALAKKAD
ENGLISH ANSWER KEY 1 : BY BY  ANILKUMAR.P , H.S.A (ENGLISH), A.V.H.S.S, PONNANI, MALAPPURAM DIST
MATHS ANSWER KEY 1: BY MURALEEDHARAN C; GHSS CHALISSERY
MATHS ANSWER KEY 2; BY BINOYI PHILIP; GHSS KOTTODI, KASARAGOD
MATHS ANSWER KEY 3: ENG MED BY DR. VS RAVEENDRANATH
BIOLOGY ANSWER KEY (MM) BY :ABDUL LATHEEF , KMIC HS THEYYOTTUCHIRA
BIOLOGY ANSWER KEY 2: ENG MED BY: Mala.A.D; Govt. Girls HSS Cherthala
PHYSICS ANSWER KEY  1 ENG MEDIUM BY  SHENI BLOG TEAM

 PHYSICS ANSWER KEY  2 MAL MEDIUM  BY :ABDUL LATHEEF,KMIC HS THEYYOTTUCHIRA
CHEMISTRY ANSWER KEY 1 ENG MEDIUM  BY SHENI BLOG TEAM
CHEMISTRY ANSWER KEY 2 :MAL MEDIUM BY RAVI P; HSA ; HS PERINGODE, PALAKKAD 
HINDI ANSWER KEY 1(CORRECTED)  BY: ASOK KUMAR N A GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
HINDI ANSWER KEY  2 BY: RAHUL L; HSA HINDI; ALL SAINTS HSS PUTHAYAM, ANCHAL 
URDU ANSWER KEY : BY FAISAL VAFA ; HSA URDU; GHSS CHALISSERY , PALAKKAD
STANDARD 9 
MATHEMATICS ANSWER KEY 1: MAL MEDIUM BY: MURALAEEDHARAN C  R; GHSS CHALISSERY, PALAKKAD
MATHEMATICS ANSWER KEY 2 : BY BINOYI PHILIP ; GHSS KOTTODI PHYSICS ANSWER KEY 1: ENG MEDIUM BY SHENI BLOG TEAM(Thanks to Sajith  Punalur )
PHYSICS ANSWER KEY 2 :MAL MEDIUM  BY T.M SANEESH ; GHSS KOKKALLUR
PHYSICS ANSWER KEY 3 MAL MEDIUM : BY VIPINDAS SKHS MATTATHUR
CHEMISTRY ANSWER KEY - MAL MEDIUM
HEALTH , PHYSICAL EDUCATION ANSWER KEY - MAL MEDIUM
ART EDUCATION ANSWER KEY  - MAL MEDIUM 
ART EDUCATION ANSWER KEY  2 - BY SURESH KATTILANGADI GHSS KATTILANGADI
WORK EDUCATION  ANSWER KEY  - MAL MEDIUM
BIOLOGY ANSWER KEY: 1 ENG MEDIUM  BY SHENIBLOG TEAM
BIOLOGY ANSWER KEY 2 ; ENG MED BY MOHAMMED M.K HSA ; GBHSS MANJERI , MALAPPURAM
BIOLOGY ANSWER KEY 3:MAL MED BY VISWANANDA KUMAR GHSS PULAMANTHOLE
HINDI ANSWER KEY 1(CORRECTED): BY ASOK KUMAR N A GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
HINDI ANSWER KEY 2 : BY RAHUL R; ALL SAINTS HSS PUTHAYAM , ANCHAL
ENGLISH ANSWER KEY 1 :  BY  ANILKUMAR.P , H.S.A (ENGLISH), A.V.H.S.S, PONNANI, MALAPPURAM DIST  
ENGLISH ANSWER KEY 2. BY PRASHANTH P G GHSS KOTTODI, KASARAGOD 
URDU ANSWER KEY : BY FAISAL VAFA ; HSA URDU; GHSS CHALISSERY , PALAKKAD   
SOCIAL ANSWER KEY 1  BY: BIJU M; GHSS PARAPPA , KASARAGOD & COLIN  JOSE E; DR.ARHSS KATTELA
SOCIAL ANSWER KEY 2 (ENG.MED) BY: JEYANTHY R; HSA GMMGHSS PALAKKAD
URDU ANSWER KEY : BY FAISAL VAFA ; HSA URDU; GHSS CHALISSERY , PALAKKAD   
QUESTION PAPERS

STD 8 
KERALA PADAVALI

ADISTHANA PADAVALI 

SANSKRIT 
HINDI
URDU 
BASIC SCIENCE ENG MED  ||| MALAYAM MEDIUM  
MATHS ENG MEDIUM || MATHS MAL MEDIUM || 
ENGLISH 
SOCIAL MAL MEDIUM   ||| SOCIAL ENG MEDIUM 
PHYSICAL , ART, WORK EDUCATION MAL MED |||  ENG MEDIUM ||| 
STANDARD 9
ENGLISH
SOCIAL SCIENCE ENG MED || MALAYALAM MEDIUM ||| 
BIOLOGY ENG MED ||| MALAYALAM MEDIUM ||| 
>HINDI 
HEALTH & PHYSICAL EDUCATION, ART EDUCATION AND WORK EDUCATION - MAL MED
CHEMISTRY  MAL MEDIUM   || ENGLISH MEDIUM  || 
PHYSICS MAL MEDIUM |||  ENG MEDIUM  || 
MATHEMATICS MAL MEDIUM ||| ENG MEDIUM ||| 

20 comments:

GOVT H S S Perumpalam said...

8 th hindi qn answer incorrect
correct answer paisa churane kaa
sorry for the trouble

Akshara Manoj said...

Sslc answerkey idamo please..

Anonymous said...

Sslc is very important

Anonymous said...

Sslc Malayalam one words innu idaamo

ആശ്വിൻ. കെ said...

SSLC 2018 കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളുടെ ANSWER KEY ഇട്ടുതരുമോ ?

Anonymous said...

I need physics sslc 2018 answer key plzz

Anonymous said...

Need answers for SSLC physics examination English medium

Aamil naseef said...

Please post sslc public exam 2018 answer keys...

rajan k said...

SSLC PHYSICS 2018 ANSWER KEY PLEASE

Anonymous said...

Sslc physics idooo pleasssss

ARCHANA K A said...
This comment has been removed by the author.
Rakesh said...

sslc answer keys?

Anonymous said...

Answer to the question No. 22 of VIII std. English is not correct. As per the question/model provided, the last step (foundation) of the pyramid should be "Det + Adj + NP + Prepositional phrase". So the answer should be something like "The red house in the village", NOT as the answer given by Anil Kumar Sir, a relative clause ("that I live in")

anandu vinod said...

Sslc answer key idamo please ee

Anonymous said...

send physics 9th answer key

Unknown said...

Mathmatics 2018 qestion and answer key plsßs give me now tomorrow is exam plsss sir plsssss

Anonymous said...

social answer key pls

Adi Singh said...

Candidates can download the WBJEE 2018 Admit Card from 10th April 2018. The exam will be conducted on 22nd April 2018 through offline mode (OMR Sheet).

Unknown said...

Maths answer key emgish medium

Smith said...

9th maths answer key 2018 annual exam English medium