2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 26 November 2017

SECOND MID TERM EXAM QUESTION PAPERS 2017

 രണ്ടാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് കിട്ടി കാണുമല്ലോ.. ഇനി റിവിഷനിന്റെ   നാളുകള്‍..
അതിനായി SECOND MID TERM ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്  ഷേണി ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കുന്നത്തങ്ങാടി ലായി ട്യൂഷന്‍ സെന്ററിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍.
ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാറിന്റെ സഹകരണത്തിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SECOND MID TERM QUESTION PAPERS 2017
RELATED POSTS 

SECOND TERM EXAM 2016 - QUESTIONS  AND ANSWER KEY 
STANDARD 10 - QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM ||  
STANDARD 9 -QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM ||
STANDARD 9 -QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM || 
STANDARD 10 - SECOND TERM - UNIT TEST PAPERS - ALL SUBJECTS BY JINI ANTONY V
STANDARD 10 - SECOND MID TERM EXAM 2016 - QUESTION PAPERS - SHARED BY JINY ANTONY
STANDARD 10 - SECOND MID TERM UNIT TEST QUESTION PAPERS SET AND 2 AND STANDARD 9
 STANDARD 10 - MONTHLY TEST SERIES -SECOND TERM - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM BY KRITHI PUBLICATIONS 
SOCIAL
STANDARD 10 - SOCIAL - SECOND TERM EXAM SPECIAL - STUDY NOTE  

HINDI
STANADARD 10 - HINDI - SECOND TERM EXAM 2016 - QUESTION POOL BY MADHUSOODANAN PILLAI AND ANJALI TEACHER 

MATHEMATICS
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 9 (4 CHAPTERS(MAL.MED)
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS PART 2
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(MAL.MED)
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(ENG.MED)
 
 

MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL)

MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG)
MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL )

MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED

No comments: