പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 18 February 2018

SSLC MATHS REVISION QUESTIONS AND ANSWERS FOR A+ LEARNERS BY DR.V.S RAVEENDRANATH

എസ്.എസ്.എല്‍. സി ഗണിത പരീക്ഷയില്‍ A+ ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഗണിത ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കകയാണ് ഡോ. വി.എസ് രവീന്ദ്രനാഥ്. ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളില്‍നിന്ന് ചോദിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും , മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിത്ത് തയ്യാറാക്കിയ  ഈ ചോദ്യോത്തര ശേഖരം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉറപ്പായും  ഗണിതത്തില്‍ A+ നേടാന്‍ ഉപകരിക്കും
ശ്രീ ഡോ.വി.എസ് രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു..
CLICK HERE TO DOWNLOAD A+ QUESTION POOL AND ANSWERS 2018
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS ALL IN ONE POST 2018

No comments: