പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 25 September 2018

FIRST TERM EVALUATION 2018 - HINDI QUESTION PAPERS PREPARED BY PAULY M.P

ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ 8, 9, 10  ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ST.JOSEPHS HS PANGARAPPILLY , CHELAKKARA യിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ  PAULY M.P സാര്‍.ശ്രീ പൗളി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ  - ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍  - എട്ടാ ക്ലാസ്   - ST.JOSEPHS HS PANGARAPPILLY , CHELAKKARA
ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ -  ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍  - ഒമ്പതാം ക്ലാസ്   - ST.JOSEPHS HS PANGARAPPILLY , CHELAKKARA
ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പര്‍  - പത്താം  ക്ലാസ്   - ST.JOSEPHS HS PANGARAPPILLY , CHELAKKARA
MORE RESOURCES BY PAULY SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON सुख दुख -HINDI - CHAPTER 2 - STANDARD 8
CLICK HERE TO DOWNLOAD  POSTER ON  पुल बनी थी माँ STANDARD  9 - HINDI - CHAPTER 1

No comments: