2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 October 2018

FIRST TERM EVALUATION QUESTION PAPERS2018 - STANDARD VIII

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയിലെ എട്ടാം ക്ലാസിലെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും (മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഉത്തര സൂചികകള്‍ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
MALAYALAM MEDIUM QUESTION PAPERS
KERALA PDAVALI
ADISTHANSA PADAVALI
URDU
ARABIC
ENGLISH
HINDI
BASIC SCIENCE - MAL MEDIUM
SOCIAL SCIENCE - MAL MEDIUM
MATHEMATICS - MAL MEDIUM
HEALTH,PHYSICAL  ART, WORK EDUCATION - MAL MEDIUM 
ENGLISH MEDIUM QUESTION PAPERS
BASIC SCIENCE - ENG MEDIUM
SOCIAL SCIENCE -ENG MEDIUM
MATHEMATICS   - ENG MEDIUM
HEALTH,PHYSICAL  ART, WORK EDUCATION - ENG MEDIUM
RELATED POSTS 
FIRST TERM EVALUATION 2018 - STANDARD 9 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS(updated on 24-10-2018 with Hindi Answer Key)
FIRST TERM EVALUATION 2018 -STD 10 - QUESTION PAPERS AND ANSWER KEYS

No comments: