2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 4 November 2019

IT MID TERM EXAM 2019 QUESTIONS STD 8,9,10 - THEORY AND PRACTICAL MAL & ENG MEDIUM

 ഈ വര്‍ഷത്തെ 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഐ ടി മിഡ് ടേം  പരീക്ഷയുടെ തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍  ചോദ്യങ്ങള്‍ സമാഹരിച്ച്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍.
ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Standard 8 - Practical Questions (Mal.Med.)
Standard 8   Practical Questions (Eng Med)
Standard 8   Short Ans Questions(Eng Med)
Standard 8  Multiple Questions (Eng Med)

standard  9 Multiple Questions (Eng Medium)
Standard 9   Practical Questions (Mal Med)
Standard 9   Practical Questions (Eng Med)
Standard 9   Short Answer Questions (Mal Med)
Standard 9   Short Answer Questions (Eng Med)  
Standard 10  Short Ans Questions (Mal Med)
Standard 10  Short Ans Questions (Eng Med)
Standard 10  Practical Questions (Eng Med)
Standard 10  Practical Questions (Mal Med)
Standard 10  Multiple Choice Questions (Mal Med)
Standard 10  Multiple Choice Questions (Eng Med)

1 comment:

euphoria said...

Sir
can you send help file for IT Midterm (Exam document & Image 10)